« Psal 8:7 Księga Psalmów 8:8 Psal 8:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKIptaki niebiesskie i ryby morskie, jeż przechodzą stdze morskie.
2.PS.PUŁAWSKIptaki podniebne i ryby morskie, jeż przechodzą sdze morskie.
3.WUJEK.1923(8:9) Ptastwo niebieskie, i ryby morskie, które się przechodzą po ścieżkach morskich.
4.GDAŃSKA.1881(8:9) Ptastwo niebieskie, i ryby morskie, i cokolwiek chodzi po ścieszkach morskich.
5.GDAŃSKA.2017Ptactwo niebieskie i ryby morskie, i wszystko, co przemierza szlaki mórz.
6.PS.BYCZ.1854(8:9) Ptaki niebios, i-ryby morskie, przepływające drogami mórz.
7.GÖTZE.1937(8:9) Ptactwo niebieskie, i ryby morskie, i cokolwiek chodzi po ścieżkach morskich.
8.CYLKOW(8:9) Ptactwo nieba i ryby morza, wszystko co ciągnie po drogach morskich.
9.KRUSZYŃSKI(8:9) ptactwo niebieskie i ryby morskie, chodzące ścieżkami morskiemi.
10.ASZKENAZY (8:9) ptactwo niebios i ryby morza, wszystko, cokolwiek się przewija drogami mórz:
11.SZERUDA(8:9) Ptactwo niebieskie i ryby morskie, cokolwiek pomyka szlakami mórz.
12.TYSIĄCL.WYD1(8:9) ptactwo powietrzne oraz ryby morskie, wszystko, co szlaki mórz przebiega.
13.TYSIĄCL.WYD5(8:9) ptactwo podniebne oraz ryby morskie, wszystko, co szlaki mórz przemierza.
14.BRYTYJKA(8:9) Ptactwo niebieskie i ryby morskie, Cokolwiek ciągnie szlakami mórz.
15.POZNAŃSKA(8:9) ptactwo powietrzne i ryby morskie, i [wszystko], co sunie po wodnych szlakach.
16.WARSZ.PRASKA(8:9) ptaki w powietrzu i ryby w morzu, wszystko, cokolwiek porusza się w wodzie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(8:9) ptactwo nieba i ryby morza; wszystko, co ciągnie po morskich drogach.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(8:9) Ptaki sponad chmur, ryby z głębin wód - I wszystko, co przemierza szlaki mórz.
19.TOR.PRZ.Ptaki niebios i ryby morskie, co przemierzają szlakami mórz.