« Psal 80:16 Księga Psalmów 80:17 Psal 80:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(79:18) Bądź ręka twoja nad mężem prawice twej i nad synem człowieczym, jegoż jeś poćwierdził sobie.
2.PS.PUŁAWSKI(79:18) Bądź ręka twoja nad mężem prawice twojej i nad synem człowieczym, jegożeś poćwirdził sobie.
3.WUJEK.1923(80:18) Niech będzie ręka twoja nad mężem prawice twojéj: i nad synem człowieczym, któregoś sobie zmocnił.
4.GDAŃSKA.1881(80:18) Niech będzie ręka twoja nad mężem prawicy twojej, nad synem człowieczym, któregoś sobie zmocnił.
5.GDAŃSKA.2017Niech twoja ręka będzie nad mężem twojej prawicy, nad synem człowieczym, którego umocniłeś dla siebie.
6.PS.BYCZ.1854(80:18) Niech-będzie ręka-Twa, nad człowiekiem prawicy-Twojéj; nad synem człowieczym, którego umocniłeś sobie.
7.GÖTZE.1937(80:18) Ręka Twoja niech będzie nad mężem prawicy Twojej, nad synem człowieczym, którego sobie pokrzepiłeś.
8.CYLKOW(80:18) Niech będzie ręka Twoja nad mężem prawicy Twojéj, nad synem Adama, którego postanowiłeś Sobie.
9.KRUSZYŃSKI(80:18) Niechaj będzie Twa ręka nad mężem prawicy Twej, nad synem człowieczym, któregoś sobie umocnił.
10.ASZKENAZY (80:18) Obyż była dłoń Twa nad mężem Twej prawicy, nad synem człowieczym, któregoś Sobie skrzepił.
11.SZERUDA(80:18) Ręka Twoja niech spocznie na mężu, prawicy Twojej, na Synu człowieczym, któregoś sobie wychował!
12.TYSIĄCL.WYD1(79:18) Niech ręka Twoja będzie nad mężem Twej prawicy, nad synem człowieczym, któregoś utwierdził dla siebie.
13.TYSIĄCL.WYD5(80:18) Niech ręka Twoja będzie nad mężem Twej prawicy, nad synem człowieczym, któregoś utwierdził dla siebie.
14.BRYTYJKA(80:18) Ręka twoja niech spocznie na mężu prawicy twojej, Na synu człowieczym, któregoś sobie wychował.
15.POZNAŃSKA(80:18) Niech ręka Twa spocznie na mężu Twej prawicy, na synu człowieczym, któregoś sobie wychował.
16.WARSZ.PRASKA(80:18) Twoja ręka niech strzeże tego z prawej strony, syna człowieczego, któregoś sobie uczynił i wielkim, i silnym!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(80:18) Niech Twa ręka będzie nad mężem Twej prawicy; nad synem człowieka, którego sobie postanowiłeś,
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(80:18) Niech Twoja dłoń spocznie na człowieku Twojej prawicy, Na synu człowieczym, którego postanowiłeś wzmocnić,