« Psal 80:2 Księga Psalmów 80:3 Psal 80:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(79:4) Boże, obroci nas a pokaż lice twoje, i zbawieni będziem.
2.PS.PUŁAWSKI(79:4) Boże, obroci nas a pokaży lice [lice] twoje, a zbawieni będziemy.
3.WUJEK.1923(80:4) Boże, nawróć nas: a ukaż oblicze twoje, i będziemy zbawieni.
4.GDAŃSKA.1881(80:4) O Boże! przywróć nas, a rozjaśnij nad nami oblicze twoje, a będziemy zbawieni.
5.GDAŃSKA.2017Boże, odnów nas, rozjaśnij nad nami swoje oblicze, a będziemy wybawieni.
6.PS.BYCZ.1854(80:4) O-Boże! przywróć-nas, i-zajaśniéj obliczem-Twojém, a-ocaleni-będziemy.
7.GÖTZE.1937(80:4) O Boże, przywróć nas, i niech jaśnieje oblicze Twoje, a będziemy wybawieni.
8.CYLKOW(80:4) Panie wskrześ nas, rozświeć oblicze Twoje a będziem zbawieni.
9.KRUSZYŃSKI(80:4) Boże, przywróć nas i rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni.
10.ASZKENAZY (80:4) Boże, daj nam wrócić się i rozświetlij oblicze Twe a będziem wybawieni.
11.SZERUDA(80:4) Boże! Odnów nas i rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni!
12.TYSIĄCL.WYD1(79:4) O Boże, odnów nas i okaż Twe pogodne oblicze, abyśmy byli zbawieni.
13.TYSIĄCL.WYD5(80:4) O Boże, odnów nas i rozjaśnij swe oblicze, abyśmy doznali zbawienia.
14.BRYTYJKA(80:4) Boże! Odnów nas i rozjaśnij oblicze swoje, A będziemy zbawieni!
15.POZNAŃSKA(80:4) Jahwe Zastępów odnów nas, rozjaśnij swoje oblicze, a będziemy wybawieni!
16.WARSZ.PRASKA(80:4) O Boże, postaw nas znów na nogi, niech znów zajaśnieje Twe oblicze, a nam niech się stanie zbawienie!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(80:4) Panie, wskrześ nas; rozświeć Twoje oblicze, a będziemy zbawieni.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(80:4) Boże! Odnów nas! Rozjaśnij swoje oblicze, A będziemy zbawieni!