« Psal 80:3 Księga Psalmów 80:4 Psal 80:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(79:5) Gospo[spo]dnie Boże czci, i dokąd będziesz sie gniewać na modlitwę sługi twego,
2.PS.PUŁAWSKI(79:5) Gospodnie Boże mocy, i dokąd będziesz sie gniewać na modlitwę sługi twego,
3.WUJEK.1923(80:5) Panie, Boże zastępów, dokądże się będziesz gniewał na modlitwę sługi twego?
4.GDAŃSKA.1881(80:5) Panie, Boże zastępów! dokądże się będziesz gniewał na modlitwę ludu swego?
5.GDAŃSKA.2017PANIE, Boże zastępów, jak długo będziesz się gniewał na modlitwę swego ludu?
6.PS.BYCZ.1854(80:5) O-Panie, Boże zastępów! dopókiż dymić-się-będziesz (tj. gniéwać) przeciw-modlitwie ludu-Twojego?
7.GÖTZE.1937(80:5) Panie, Boże zastępów, jak długo się będziesz gniewał mimo modlitwy ludu Twego?
8.CYLKOW(80:5) Boże, Panie zastępów, dopókiż pałać będziesz gniewem na modlitwę ludu Twojego?
9.KRUSZYŃSKI(80:5) Panie, Boże zastępów! Dokądże gniewasz się na modlitwę ludu Twego!
10.ASZKENAZY (80:5) Jehowo, Boże zastępów, dopóki będziesz dymem kurzył w modlitwę Twego ludu?
11.SZERUDA(80:5) Panie, Boże Zastępów, pókiż będziesz się gniewał mimo modlitwy ludu swego?
12.TYSIĄCL.WYD1(79:5) Boże Zastępów, jak długo gniewać się będziesz, choć lud Twój się modli?
13.TYSIĄCL.WYD5(80:5) Panie, Boże Zastępów, jak długo gniewać się będziesz, choć lud Twój się modli?
14.BRYTYJKA(80:5) Panie, Boże Zastępów, dopókiż gniewać się będziesz, pomimo modlitwy ludu swojego?
15.POZNAŃSKA(80:5) Jahwe Zastępów, dokądże będziesz pałał gniewem mimo modłów ludu Twego?
16.WARSZ.PRASKA(80:5) O Panie, Boże Zastępów, jak długo będziesz się gniewał, chociaż lud Twój błaga Cię o pomoc?
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(80:5) WIEKUISTY, Boże Zastępów, dopóki będziesz pałać gniewem na modlitwę Twojego ludu?
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(80:5) PANIE, Boże Zastępów, jak długo będziesz się gniewał, Pomimo modlitwy swego ludu?