« Psal 80:6 Księga Psalmów 80:7 Psal 80:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(79:8) Boże czci, obroci nas i pokaży oblicze twoje, i zbawieni będziem.
2.PS.PUŁAWSKI(79:8) Boże mocy, obroci nas a pokaży lice twoje, a zbawieni będziem.
3.WUJEK.1923(80:8) Boże zastępów, nawróćże nas: i okaż oblicze twoje, a będziem zbawieni.
4.GDAŃSKA.1881(80:8) O Boże zastępów; przywróć nas, a rozjaśnij nad nami oblicze twoje, a będziemy zbawieni.
5.GDAŃSKA.2017Boże zastępów, odnów nas, rozjaśnij nad nami swoje oblicze, a będziemy wybawieni.
6.PS.BYCZ.1854(80:8) O-Boże zastępów! przywróć-nas; i-zajaśniéj obliczem-Twojém, a-ocaleni-będziemy.
7.GÖTZE.1937(80:8) O Boże zastępów, przywróć nas, i niech jaśnieje oblicze Twoje, a będziemy wybawieni.
8.CYLKOW(80:8) Panie zastępów wskrześ nas, rozświeć oblicze Twoje a będziem zbawieni.
9.KRUSZYŃSKI(80:8) Boże zastępów! Przywróć nas, i rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni!
10.ASZKENAZY (80:8) Boże, Panie zastępów, daj nam wrócić się i rozświetlij oblicze Twe a będziem wybawieni
11.SZERUDA(80:8) Boże Zastępów, odnów nas i rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni!
12.TYSIĄCL.WYD1(79:8) Boże Zastępów, odnów nas i okaż Twe pogodne oblicze, abyśmy byli zbawieni.
13.TYSIĄCL.WYD5(80:8) Boże Zastępów, odnów nas i rozjaśnij swe oblicze, abyśmy doznali zbawienia.
14.BRYTYJKA(80:8) Boże Zastępów, spraw nam odnowę, Rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni!
15.POZNAŃSKA(80:8) Jahwe Zastępów, odnów nas, rozjaśnij swoje oblicze, a będziemy wybawieni!
16.WARSZ.PRASKA(80:8) Boże Zastępów, postaw nas znów na nogi, niech znów zajaśnieje Twe oblicze, a nam niech się stanie zbawienie!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(80:8) Panie Zastępów, wskrześ nas; rozświeć Twoje oblicze, a będziemy zbawieni.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(80:8) Boże Zastępów! Odnów nas! Rozjaśnij swoje oblicze, A będziemy zbawieni!