« Psal 81:9 Księga Psalmów 81:10 Psal 81:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(80:9) Ja zaprawdę jeśm Gospodzin Bog twoj, jenże wywiodł jeśm cie z ziemie Ejipta, rozszyrzy usta twoja, a napełnię je.
2.PS.PUŁAWSKI(80:9) Bo ja jeśm Gospodzin Bog twoj, jenże wywiodł jeśm cie z ziemie Ejipta, rozszyrzy usta twoja, a napełnię je.
3.WUJEK.1923(81:11) Bomci ja jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemie Egipskiéj: rozszerz usta twoje, a napełnię je.
4.GDAŃSKA.1881(81:11) (Albowiem Jam Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi Egipskiej;) otwórz usta twoje, a napełnięć je.
5.GDAŃSKA.2017Ja, PAN, jestem twoim Bogiem, który cię wyprowadził z ziemi Egiptu; otwórz usta, a ja je napełnię.
6.PS.BYCZ.1854(81:11) Ja Panem, Bogiem-twoim, który-wyniósł-cię z-kraju Egiptu; rozszerzałeś-był usta-twe, a-Ja-napełniałem-je.
7.GÖTZE.1937(81:11) Ja Pan jestem Bogiem twoim, który wyprowadził cię z ziemi egipskiej. Otwórz usta swoje szeroko, a Ja napełnię je!
8.CYLKOW(81:11) Jam Bóg, Pan Twój, którym cię wywiódł z ziemi Micraim; rozewrzyj usta twoje a napełnię je.
9.KRUSZYŃSKI(81:11) Jam jest Panem, Bogiem twoim, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej. Otwórz usta twe, a napełnię je.
10.ASZKENAZY (81:11) jam jest Jehowa, Twój Bóg, który Cię wzwyż wynosi z Mizraimu, rozszerz usta twe a wypełnię je.
11.SZERUDA(81:11) Ja, Pan, jestem Bogiem twoim, który cię wywiódł z ziemi egipskiej: Otwórz usta swoje, a napełnię je!
12.TYSIĄCL.WYD1(80:11) Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej; otwórz twe usta, a Ja je napełnię.
13.TYSIĄCL.WYD5(81:11) Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej; otwórz szeroko usta, abym je napełnił.
14.BRYTYJKA(81:11) Ja, Pan, jestem Bogiem twoim, Który cię wywiódł z ziemi egipskiej! Otwórz szeroko swe usta, a napełnię je!
15.POZNAŃSKA(81:11) Ja, Jahwe, jestem Bogiem twoim, który cię wywiódł z ziemi egipskiej! Otwórz szeroko usta twoje, a napełnię je.
16.WARSZ.PRASKA(81:11) Ja jestem Panem i Bogiem twoim, który cię wywiódł z ziemi egipskiej! Otwórz szeroko twe usta, a Ja cię nakarmię.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(81:11) Ja jestem WIEKUISTY, twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi Micraim; otwórz szeroko twoje usta, a je napełnię.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(81:11) Ja, PAN, jestem twoim Bogiem, Ja cię wyprowadziłem z ziemi egipskiej! Otwórz usta - szeroko - a Ja je napełnię!