« Psal 81:12 Księga Psalmów 81:13 Psal 81:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(80:12) By lud moj słuszał był mie, Israhel by po drogach mojich był chodził,
2.PS.PUŁAWSKI(80:12) By lud moj słuchał był mnie, Israhel by po drogach moich był chodził,
3.WUJEK.1923(81:14) By był lud mój słuchał mię, by był Izrael chodził drogami mojemi:
4.GDAŃSKA.1881(81:14) Oby mię był lud mój posłuchał, a Izrael drogami mojemi chodził!
5.GDAŃSKA.2017O, gdyby mój lud mnie posłuchał, a Izrael chodził moimi drogami!
6.PS.BYCZ.1854(81:14) Gdyby był, lud-mój, ulégającym mi, i Izraelici, w-drodze-méj, postępowali-byli;
7.GÖTZE.1937(81:14) O, gdybyż posłuchał Mię był lud Mój, a gdybyż Izrael drogami Mojemi chodził,
8.CYLKOW(81:14) Gdyby był lud Mój słuchał Mnie, Izrael drogami Mojemi postępował.
9.KRUSZYŃSKI(81:14) Gdyby lud mój mnie wysłuchał, a Izrael drogami mojemi chodził,
10.ASZKENAZY (81:14) Gdybyż usłuchał Mnie lud Mój, Izrael w Moich szedł drogach -
11.SZERUDA(81:14) O, gdyby usłuchał Mnie lud Mój! O, gdyby Izrael chodził drogami Moimi!
12.TYSIĄCL.WYD1(80:14) Oby mój lud mnie posłuchał, oby Izrael kroczył moimi drogami:
13.TYSIĄCL.WYD5(81:14) Gdyby mój lud Mnie posłuchał, a Izrael kroczył moimi drogami,
14.BRYTYJKA(81:14) O, gdyby usłuchał mnie lud mój, O, gdyby Izrael chodził drogami moimi!
15.POZNAŃSKA(81:14) O, gdybyż to lud mój mnie słuchał, gdyby Izrael kroczył moimi drogami!
16.WARSZ.PRASKA(81:14) Ach, żebyż mój lud zechciał Mnie posłuchać! Żebyż tak zechciał Izrael raz jeszcze pójść moją drogą!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(81:14) Gdyby Mój lud Mnie słuchał, gdyby Israel chodził Moimi drogami,
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(81:14) O, gdyby mój lud Mnie posłuchał, Gdyby Izrael poszedł moimi drogami!