« Psal 81:13 Księga Psalmów 81:14 Psal 81:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(80:13) za nics snadź nieprzyjaciele jich uśmierzyłbych był i na zamącające je posłałbych był rękę moję.
2.PS.PUŁAWSKI(80:13) za nic snadź nieprzyjaciele jich ukorzyłbych był i na zamącające je puściłbych był rękę moję.
3.WUJEK.1923(81:15) Snadźbym był łacno poniżył nieprzyjacioły ich: a na trapiące je, obróciłbym rękę swoję.
4.GDAŃSKA.1881(81:15) W krótkim czasie bym był nieprzyjaciół ich poniżył, a przeciw nieprzyjaciołom ich obróciłbym rękę swą.
5.GDAŃSKA.2017W krótkim czasie poniżyłbym ich nieprzyjaciół i zwróciłbym rękę przeciw ich wrogom.
6.PS.BYCZ.1854(81:15) Wnetbym nieprzyjaciół-ich, upokorzył-był; a,-na gnębicieli-ich, obróciłbym-był rękę-moję.
7.GÖTZE.1937(81:15) Wkrótce byłbym upokorzył wrogów ich i obrócił rękę Swoją przeciw gnębicielom ich.
8.CYLKOW(81:15) Wnetbym wrogów ich upokorzył i przeciw ciemięzcom ich zwrócił rękę Moję.
9.KRUSZYŃSKI(81:15) rychło poniżyłbym ich nieprzyjaciół, a na prześladowców ich obróciłbym rękę swą.
10.ASZKENAZY (81:15) Wnetbym poskromił wrogi ich i na ich gnębicieli zawrócił Mą rękę".
11.SZERUDA(81:15) Wnet poskromiłbym nieprzyjaciół ich i obróciłbym rękę przeciw wrogom ich.
12.TYSIĄCL.WYD1(80:15) natychmiast zgniótłbym ich wrogów i na ich przeciwników obróciłbym rękę.
13.TYSIĄCL.WYD5(81:15) natychmiast zgniótłbym ich wrogów i obróciłbym rękę na ich przeciwników.
14.BRYTYJKA(81:15) Wnet poskromiłbym nieprzyjaciół ichI zwróciłbym rękę przeciwko ich wrogom.
15.POZNAŃSKA(81:15) Wnet bym poskromił ich nieprzyjaciół i skierował swą rękę przeciwko ich ciemięzcom.
16.WARSZ.PRASKA(81:15) Rychło bym wtedy poniżył ich wrogów i wyciągnął moją rękę przeciw ich ciemięzcom.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(81:15) szybko bym upokorzył ich wrogów oraz zwrócił Mą rękę przeciwko ich ciemięzcom.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(81:15) Szybko upokorzyłbym jego wrogów I zwrócił swoją rękę przeciw nieprzyjaciołom!