« Psal 81:15 Księga Psalmów 81:16 Psal 82:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(80:15) I karmił je z tuku żyta a z opoki strdzi nasycił je.
2.PS.PUŁAWSKI(80:15) I karmił je tukiem z żyta i z opok miodu nasycił je.
3.WUJEK.1923(81:17) I nakarmił je tłustością zboża: i nasycił je miodem z opoki.
4.GDAŃSKA.1881(81:17) I karmiłbym ich tłustością pszenicy, a miodem z opoki nasyciłbym ich.
5.GDAŃSKA.2017I karmiłbym ich wyborną pszenicą, a nasyciłbym cię miodem ze skały.
6.PS.BYCZ.1854(81:17) A-Bóg karmiłby-go, z-tłustością pszenicy; nawetbym,-rzekł Pan, ze-skały miodem, nasycił-cię.
7.GÖTZE.1937(81:17) Karmiłbym ich tłustością pszenicy, a miodem ze skały nasyciłbym ich".
8.CYLKOW(81:17) I karmiłby go wyborem pszenicy. Z opoki miodem bym nasycał cię.
9.KRUSZYŃSKI(81:17) I karmiłbym ich tłustością pszenicy, i miodem z opoki nasyciłbym cię".
10.ASZKENAZY (81:17) Pokarm im dałby z tłustości pszenicznej a zaś ciebie ja nasycę miodem opoki.
11.SZERUDA(81:17) I karmiłbym go tłustą pszenicą i syciłbym go miodem ze skały.
12.TYSIĄCL.WYD1(80:17) A jego bym karmił wyborną pszenicą i nasycił miodem z opoki».
13.TYSIĄCL.WYD5(81:17) Jego zaś bym karmił najczystszą pszenicą i sycił miodem z opoki.
14.BRYTYJKA(81:17) Karmiłbym go najwyborniejszą pszenicą I syciłbym go miodem ze skały.
15.POZNAŃSKA(81:17) Jego zaś karmiłbym najprzedniejszą pszenicą i sycił miodem ze skały".
16.WARSZ.PRASKA(81:17) A ja żywiłbym ich najlepszą pszenicą i karmił miodem dobytym ze skały.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(81:17) I karmiłbym go wyborną pszenicą oraz nasycał go miodem z Opoki.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(81:17) Karmiłbym go najlepszą pszenicą I syciłbym miodem ze skały.