« Psal 81:1 Księga Psalmów 81:2 Psal 81:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(80:2) Weźmicie psalm a dajcie bęben, żałtarz wiesioły z gęślmi!
2.PS.PUŁAWSKI(80:2) Weźmicie psalm a dajcie bęben, żołtarz wiesioły z gęślmi!
3.WUJEK.1923(81:3) Weźmijcie Psalm, a podajcie bęben, wdzięczną arfę z cytrą.
4.GDAŃSKA.1881(81:3) Weźmijcie psalm, przydajcie bębęn, i wdzięczną harfę z lutnią.
5.GDAŃSKA.2017Weźcie psalm, przynieście bęben, wdzięczną harfę i cytrę.
6.PS.BYCZ.1854(81:3) Imcie-się dźwięku-strun, i-dodajcie bębenek, lutnią przyjemną, równie-jak harfę.
7.GÖTZE.1937(81:3) Wznieście śpiew, niechaj rozbrzmi tamburino i wdzięczna lutnia z harfą!
8.CYLKOW(81:3) Wznieście pieśń, uderzcie w bębny, w cytry wdzięczne i lutnie.
9.KRUSZYŃSKI(81:3) Weźmijcie psalterion i dodajcie bęben - harfę wdzięczną wraz z lutnią.
10.ASZKENAZY (81:3) Zanućcie piosenkę, uderzcie w cymbały, w harfę dźwięczną wraz z lutnią.
11.SZERUDA(81:3) Zanućcie pieśń i uderzcie w bęben, w dźwięczną cytrę i harfę!
12.TYSIĄCL.WYD1(80:3) Grajcie na harfie i w bęben uderzcie, w cytrę słodko dźwięczącą i lirę.
13.TYSIĄCL.WYD5(81:3) Zacznijcie śpiew i w bęben uderzcie, w harfę słodko dźwięczącą i w lirę!
14.BRYTYJKA(81:3) Zanućcie pieśń i uderzcie w bęben, W mile dźwięczącą cytrę i harfę!
15.POZNAŃSKA(81:3) Wznieście pienia, uderzcie w bęben, niech zabrzmi dźwięczna cytra i harfa!
16.WARSZ.PRASKA(81:3) Zacznijcie śpiewać, uderzcie w bębny, zagrajcie na wdzięcznej lutni i na harfie!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(81:3) Wznieście pieśń, uderzcie w bębny, we wdzięczne cytry i lutnie.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(81:3) Zanućcie pieśń i uderzcie w tamburyn, W cytrę o miłym dźwięku oraz w harfę!