« Psal 81:2 Księga Psalmów 81:3 Psal 81:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(80:3) Trębicie w godną trąbę we znamienity dzień święcenia waszego,
2.PS.PUŁAWSKI(80:3) Trębcie w godną trąbę w znamienity dzień god waszych,
3.WUJEK.1923(81:4) Trąbcie na nowiu w trąbę, w dzień zacny uroczystego święta waszego.
4.GDAŃSKA.1881(81:4) Zatrąbcie w trąbę na nowiu miesiąca, czasu ułożonego, w dzień święta naszego uroczystego.
5.GDAŃSKA.2017Zadmijcie w trąbę w czas nowiu, w czasie wyznaczonym, w dniu naszego uroczystego święta.
6.PS.BYCZ.1854(81:4) Trąbcie, w-nowiu-księżyca, trąbą, w-pełni-księżyca, w-dniu uroczystości-naszéj.
7.GÖTZE.1937(81:4) Zatrąbcie o nowiu księżyca w puzon, o pełni księżyca na dzień naszej uroczystości!
8.CYLKOW(81:4) Zadmijcie w miesiącu w surmy, podczas pełni, w dzień uroczystości naszéj.
9.KRUSZYŃSKI(81:4) Zatrąbcie w trąbę na nowiu - w czasie oznaczonym, na dzień naszego święta.
10.ASZKENAZY (81:4) Zadmijcie w puzon, gdy się księżyc odnowi, gdy się zasłoni ku dniowi święta naszego,
11.SZERUDA(81:4) Zatrąbcie w trąbę na nowiu, w pełnię, w dniu święta naszego,
12.TYSIĄCL.WYD1(80:4) Dmijcie w trąby na nowiu, podczas pełni, w nasz dzień uroczysty.
13.TYSIĄCL.WYD5(81:4) Dmijcie w róg na nowiu, podczas pełni, w nasz dzień uroczysty!
14.BRYTYJKA(81:4) Zadmijcie w trąby na nowiu, W pełnię, w dniu święta naszego,
15.POZNAŃSKA(81:4) Zadmijcie w róg w dzień nowiu, w dzień pełni księży ca, w dzień naszego święta!
16.WARSZ.PRASKA(81:4) Dmijcie w róg, gdy przyjdzie nów księżyca i gdy pełnia nadejdzie, w dniu naszego święta.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(81:4) Zadmijcie w trąby w miesiącu, podczas pełni, w dzień naszej uroczystości.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(81:4) Zadmijcie w róg przy blasku księżyca, W czasie pełni, w dniu naszego święta,