« Psal 81:4 Księga Psalmów 81:5 Psal 81:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(80:5) Świadecstwo w Josefie położył ono, gdy wyszedł z ziemie Ejipta, język, jegoż nie zna❬ł❭, usłyszał.
2.PS.PUŁAWSKI(80:5) Obrząd w Jozefie położył ji, gdy wyszedł z ziemie Ejipta, język, jegoż nie znał, usłyszał.
3.WUJEK.1923(81:6) Postanowił to na świadectwo w Józeph, gdy wychodził z ziemie Egipskiéj: słyszał język, którego nie umiał.
4.GDAŃSKA.1881(81:6) Na świadectwo w Józefie wystawił je, kiedy był wyszedł przeciw ziemi egipskiej, kędym słyszał język, któregom nie rozumiał.
5.GDAŃSKA.2017Ustanowił to świadectwem dla Józefa, kiedy wyszedł przeciw ziemi Egiptu, gdzie słyszałem język, którego nie zrozumiałem.
6.PS.BYCZ.1854(81:6) On, jako świadectwo, w-Józefie, postanowił-to, za-wyjścia-swego, na-przeciw kraju Egiptu; gdzie mowę, któréjém nie zrozumiał, słyszałem.
7.GÖTZE.1937(81:6) On postanowił to na świadectwo w Józefie, kiedy wyruszał przeciwko ziemi egipskiej. Słyszę mowę, jakiej dotychczas nie znałem:
8.CYLKOW(81:6) Świadectwem w Józefie ustanowił ją, gdy wystąpił przeciw ziemi Micraim. Mowę mi nieznaną usłyszałem.
9.KRUSZYŃSKI(81:6) Na świadectwo w Józefie wystawił je, kiedy wychodził przeciw ziemi egipskiej. Słyszałem język, któregom nie rozumiał:
10.ASZKENAZY (81:6) Na świadectwo je dał w Jehosefie. gdy wyruszył nad ziemię Mizraim - język usłyszę, którego nie znałem.
11.SZERUDA(81:6) Jako przykazanie dał to Józefowi, gdy wystąpił przeciw ziemi egipskiej. Słyszę mowę, której nie znałem:
12.TYSIĄCL.WYD1(80:6) To prawo ustanowił dla Józefa, gdy wyruszał przeciw ziemi egipskiej. Usłyszałem język nieznany:
13.TYSIĄCL.WYD5(81:6) To prawo ustanowił On dla Józefa, gdy wyruszył on z ziemi egipskiej. Słyszę język nieznany:
14.BRYTYJKA(81:6) Przykazanie to dał Józefowi, Gdy wystąpił przeciwko ziemi egipskiej. Słyszę język, którego nie znałem:
15.POZNAŃSKA(81:6) Takie przykazanie dał [potomkom] Józefa, gdy wyruszał z ziemi egipskiej. Słyszę nieznaną mi mowę:
16.WARSZ.PRASKA(81:6) Taki rozkaz wydał Józefowi, kiedy wyruszał przeciw ziemi egipskiej. Lecz oto słyszę słowa dotąd mi nieznane:
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(81:6) Ustanowił je świadectwem w Josefie, kiedy wystąpił przeciw ziemi Micraim. Usłyszałem nieznaną mi mowę.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(81:6) To jako postanowienie ogłosił Józefowi, Gdy wystąpił przeciwko ziemi egipskiej - Słyszę język, którego nie znałem: