« Psal 81:6 Księga Psalmów 81:7 Psal 81:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(80:7) W zamętce wezwał jeś mie i zbawił jeśm cie, i wysłuszał jeśm cie we skryci burze, kusił jeśm cie u wody przeciwomołwienia.
2.PS.PUŁAWSKI(80:7) W zamęcie wzywałeś mie i zbawiłeśm cie, i wysłuchałeśm cie w skryciu burze, kusiłeśm cie u wody przeciwieństwa.
3.WUJEK.1923(81:8) Wzywałeś mię w ucisku, a wybawiłem cię: wysłuchałem cię w tajniku burzy; doświadczałem cię nad wodami swaru.
4.GDAŃSKA.1881(81:8) Gdyś mię w ucisku wzywał. wyrwałem cię, i wysłuchałem cię w skrytości gromu, doświadczałem cię u wód poswarku. Sela.
5.GDAŃSKA.2017Wzywałeś mnie w ucisku i wybawiłem cię; odpowiedziałem ci w skrytości gromu, doświadczyłem cię u wód Meriba. Sela.
6.PS.BYCZ.1854(81:8) W-ucisku, wołałeś, o ludu mój! a-Ja-wydobyłem-cię; odpowiadałem-ci, z-kryjówki grzmotu; Jam-doświadczał-cię, u wód Merybah zwanych.
7.GÖTZE.1937(81:8) Gdyś ty Mnie w uciśnieniu wzywał, uwolniłem ciebie; odpowiedziałem ci zza osłony gromu; i doświadczałem ciebie u wód Meriba. Sela.
8.CYLKOW(81:8) W niedoli wołałeś i wyswobodziłem cię, wysłuchałem cię w osłonie gromu, doświadczałem cię u wód szemrania. - Sela.
9.KRUSZYŃSKI(81:8) W czasie utrapienia wołałeś, a wybawiłem cię, wysłuchałem cię w ukryciu gromu, doświadczyłem cię u wód przeniewierstwa. - SELAh.
10.ASZKENAZY (81:8) W utrapieniu Mię wołałeś a wyswobodzę cię, dam odpowiedź ci w utajonym gromie, wypróbuję cię nad wodami swaru. Selah.
11.SZERUDA(81:8) Gdyś Mię wzywał w niedoli, wyzwoliłem cię, wysłuchałem cię, wysłuchałem cię pośród gromów, doświadczałem cię u wód swaru. Sela.
12.TYSIĄCL.WYD1(80:8) W ucisku wołałeś, a Ja cię wyrwałem, z grzmiącej chmury Ci odpowiedziałem, doświadczyłem cię przy wodach Meriba. Sela.
13.TYSIĄCL.WYD5(81:8) W ucisku wołałeś, a Ja cię ratowałem, odpowiedziałem ci z grzmiącej chmury, doświadczyłem cię przy wodach Meriba. Sela.
14.BRYTYJKA(81:8) Gdyś mię wzywał w niedoli, wyzwoliłem cię, Odpowiedziałem ci pośród gromów, Doświadczyłem cię u wód Meriba. Sela.
15.POZNAŃSKA(81:8) Wołałeś w udręczeniu, i oswobodziłem cię, odpowiedziałem ci z głębi wezbranej gromem chmury, doświadczyłem cię przy Wodach Swarów.
16.WARSZ.PRASKA(81:8) Wołałeś do mnie w nieszczęściu i pośpieszyłem ci z pomocą, wysłuchałem cię spośród grzmotów w chmurach, doświadczałem cię nad wodami Meriby. [Pauza]
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(81:8) Wołałeś w niedoli, zatem cię wyzwoliłem; wysłuchałem cię w osłonie gromu; doświadczyłem cię u wód szemrania. Sela.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(81:8) Wołałeś w niedoli i przybyłem z wyzwoleniem, Odpowiedziałem ci z miejsca, gdzie kryją się gromy, Poddałem cię próbie przy wodach Meriba. Sela.