« Psal 82:7 Księga Psalmów 82:8 Psal 83:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(81:8) Wstań, Boże, sędzi ziemię, bo ty dziedzicem będziesz we wszech poganoch.
2.PS.PUŁAWSKI(81:8) Wstań, Boże, sędzi ziemię, bo ty dziedzicem będziesz we wszech poganoch.
3.WUJEK.1923Powstań, Boże, sądź ziemię; bo ty odziedziczysz wszystkie narody.
4.GDAŃSKA.1881Powstańże, o Boże! a sądź ziemię; albowiem ty dziedzicznie trzymasz wszystkie narody.
5.GDAŃSKA.2017Powstań, Boże, osądź ziemię, bo ty otrzymasz w dziedzictwo wszystkie narody.
6.PS.BYCZ.1854Wstań, o-Boże! sądź tę-ziemię; bo Ty odziedziczać-będziesz, we-wszystkich narodach.
7.GÖTZE.1937Powstań, Boże, sądź ziemię; albowiem Ty jesteś dziedzicem wszystkich narodów.
8.CYLKOWPowstań Panie, sądź ziemię, wszak Ty dzierżysz wszystkie ludy.
9.KRUSZYŃSKIPowstań, Boże, osądź ziemię! albowiem Ty dziedziczysz wszystkie narody.
10.ASZKENAZY Powstań o Boże, sąd wydaj ziemi, boś Ty wszak dziedzicem jest wszystkich narodów!
11.SZERUDAPowstańże, Boże, osądź ziemię! Ty bowiem jesteś dziedzicem wszystkich ludów.
12.TYSIĄCL.WYD1(81:8) O Boże, powstań, Ty osądź ziemię, bo słusznie wszystkie ludy są Twoją własnością.
13.TYSIĄCL.WYD5O Boże, powstań, odbądź sąd nad ziemią, bo wszystkie narody są Twoją własnością.
14.BRYTYJKAPowstań, Boże, osądź ziemię! Ty bowiem jesteś dziedzicznym panem wszystkich narodów.
15.POZNAŃSKAPowstań, Boże, sprawuj sąd nad ziemią, bo Twoją własnością są wszystkie narody.
16.WARSZ.PRASKAPowstań tedy, o Boże, i osądź całą ziemię, bo wszyscy ludzie są Twoim dziedzictwem.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powstań prawdziwy Boże, sądź ziemię, przecież Ty panujesz nad wszystkimi ludami.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPowstań, Boże! Dokonaj sądu nad ziemią, Gdyż Ty sam możesz rozdzielać dziedzictwo wśród wszystkich narodów.