« Psal 83:10 Księga Psalmów 83:11 Psal 83:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(82:10) Położ książęta jich jako Oreb i Zeb, i Zebee, i Salmana, (82:11a) wszystka książęta jich,
2.PS.PUŁAWSKI(82:10) Położ książęta jich jako Oreb i Zeb, i Zebee, i Salmana, (82:11a) wszystka książęta jich,
3.WUJEK.1923(83:12) Daj hetmany ich, jako Oreb i Zeb i Zebee i Salmana, wszystkie książęta ich:
4.GDAŃSKA.1881(83:12) Obchodźże się z nimi, i z ich hetmanami, jako z Orebem, i jako z Zebą, i jako z Zebeem, i jako z Salmanem, ze wszystkimi książętami ich;
5.GDAŃSKA.2017Z ich dostojnikami postąp jak z Orebem i Zeebem, jak z Zebachem i Salmunną, ze wszystkimi ich książętami;
6.PS.BYCZ.1854(83:12) Zrób-im, i książętom-ich, jak-Orebowi, i-jak-Zeebowi; a,-jak-Zebachowi, i-jak Tsalmonowi, tak wszystkim pomazańcom-ich.
7.GÖTZE.1937(83:12) Postąp z nimi, z zacnymi ich, jako z Orebem, i jako z Zebą, i jako z Zebeem i jako z Salmanem, ze wszystkimi władcami ich;
8.CYLKOW(83:12) Spraw ich wodzom jak Orebowi i jak Zeebowi, aby byli jak Zebach i Calmuna wszyscy książęta ich.
9.KRUSZYŃSKI(83:12) Obejdź się z książętami ich jako z Orebem i jako z Zebą, i jako z Zebeem i jako z Salmonem - ze wszystkimi książętami ich.
10.ASZKENAZY(83:12) Podaj je, ich wielmoże, jako Oreba i Zeeba. a jako Zewacha i Zalmunę wszystkie książęta ich.
11.SZERUDA(83:12) Postąp z hetmanami ich jak z Orebem i Zebą, i jak z Zebachem i Salmuną, z wszystkimi książętami ich,
12.TYSIĄCL.WYD1(82:12) Spraw, by ich książąt podobny los spotkał, jak Oreba i Zeeba, a wszystkich ich wodzów, jak Zebacha i Salmunnę,
13.TYSIĄCL.WYD5(83:12) Z ich książętami postąp jak z Orebem, jak z Zeebem, z Zebachem i z Salmunną, z wszystkimi ich przywódcami,
14.BRYTYJKA(83:12) Postąp z dostojnikami ich jak z Orebem i Zeebem, Jak z Zebachem i Salmuną, z wszystkimi książętami ich,
15.POZNAŃSKA(83:12) Zgotuj ich przywódcom los Oreba i Zeeba, a wszystkim ich wodzom los Zebacha i Calmunny!
16.WARSZ.PRASKA(83:12) Z książętami ich postąp jak z Orebem i Zeebem, wszystkim zaś ich przywódcom uczyń to, coś uczynił Zebachowi i Salmunnie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(83:12) Spraw ich wodzom jak Orebowi, i jak Zeebowi; aby wszyscy ich książęta byli jak Zebach i Calmuna,
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(83:12) Postąp z nimi, z ich dostojnikami, jak z Orebem i Zeebem, Jak z Zebachem i Salmuną, i ze wszystkimi ich książętami,
19.TOR.PRZ.2023Z ich dostojnikami postąp jak z Orebem i Zeebem, jak z Zebachem i Salmunną, ze wszystkimi ich książętami;