« Psal 83:2 Księga Psalmów 83:3 Psal 83:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(82:3) Na lud twoj zgłobili radę i myślili są przeciw świętym twojim.
2.PS.PUŁAWSKI(82:3) Na lud twoj zgłobili radę i myślili przeciw świętym twym.
3.WUJEK.1923(83:4) Przeciw ludowi twemu radę złośliwą wymyślili: i spiknęli się przeciw świętym twoim.
4.GDAŃSKA.1881(83:4) Przeciwko ludowi twemu wymyślili chytrą radę, a spiknęli się przeciw tym, których ty ochraniasz;
5.GDAŃSKA.2017Przeciwko twemu ludowi knują spisek i naradzali się przeciw tym, których ochraniasz;
6.PS.BYCZ.1854(83:4) Przeciw ludowi-Twemu, chytrą-zrobili radę; i-naradzali-się, przeciw ukrywającym-się,-u-Ciebie.
7.GÖTZE.1937(83:4) Knują chytre zamachy przeciwko ludowi Twemu, zmawiają się przeciw chronionym przez Ciebie,
8.CYLKOW(83:4) Przeciw ludowi Twojemu knują spisek, i naradzają się przeciw osłonionym Twoją pieczą.
9.KRUSZYŃSKI(83:4) Przeciw ludowi Twemu obmyślają radę, i naradzają się przeciwko tym, których Ty ochraniasz.
10.ASZKENAZY(83:4) Chytrze nad ludem Twym tajemne snują plany, nad Twymi tajnikami czynią narady.
11.SZERUDA(83:4) Knują spisek przeciwko ludowi Twemu i naradzają się przeciw tym, których Ty ochraniasz.
12.TYSIĄCL.WYD1(82:4) Przeciw ludowi Twojemu spiskują, zmawiają się przeciw tym, których strzeżesz.
13.TYSIĄCL.WYD5(83:4) Knują spisek przeciwko Twojemu ludowi, zmawiają się przeciw tym, których strzeżesz.
14.BRYTYJKA(83:4) Knują spisek przeciwko ludowi twemuI naradzają się przeciwko tym, których ochraniasz.
15.POZNAŃSKA(83:4) Knują przewrotne zamysły przeciw ludowi Twemu i sprzysięgają się przeciwko tym, których Ty ochraniasz.
16.WARSZ.PRASKA(83:4) Przeciwko Twemu ludowi snują zgubne plany i zmawiają się przeciwko chroniącym się u Ciebie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(83:4) Knują spisek przeciwko Twojemu ludowi i razem się naradzają przeciwko osłoniętym Twą pieczą.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(83:4) Knują spisek przeciw Twemu ludowi, Naradzają się przeciw tym, których chronisz.
19.TOR.PRZ.2023Przeciwko Twojemu ludowi podstępnie spiskują i naradzają się przeciwko chronionym przez Ciebie;