« Psal 83:3 Księga Psalmów 83:4 Psal 83:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(82:4) Rzekli są: Pojdziem, i rozproszymy je z luda a nie będzie wspomieniono imię Israhel dalej.
2.PS.PUŁAWSKI(82:4) Rzekli: Pojdźcie, a rozproszymy je z luda a nie będzie wspominano imię Israhel dalej.
3.WUJEK.1923(83:5) Mówili: Pójdźcie, a wytraćmy je z narodu, a niech nie wspominają więcéj imienia Izraelskiego.
4.GDAŃSKA.1881(83:5) Mówiąc: Pójdźcie, a wytraćmy ich, niech nie będą narodem, tak, żeby i nie wspominano więcej imienia Izraelskiego.
5.GDAŃSKA.2017Mówiąc: Chodźcie, wytępmy ich, niech nie będą narodem, żeby więcej nie wspominano imienia Izraela.
6.PS.BYCZ.1854(83:5) Powiedzieli: pójdźcie, wytępmy-ich, z-narodów; aby-nie wspomniano imienia Izraela nadal.
7.GÖTZE.1937(83:5) Mówią: "Pójdźcie a wytraćmy ich, aby już nie byli narodem, aby nie wspominano więcej imienia Izraela!"
8.CYLKOW(83:5) Powiadają: pójdźmy wytępmy ich z pośród narodów, by nie wspomnianém było imię Izraela więcéj.
9.KRUSZYŃSKI(83:5) Rzekli: "Pójdźcie, a wytraćmy ich z narodów; niech nie będzie więcej wspominane imię Izraela".
10.ASZKENAZY(83:5) Mówią: nuże chodźcie a sprawimy, że wyprą się narodu i nie będzie się już nadal wspominało imienia Izraela!
11.SZERUDA(83:5) Mówią: Nuże, wytępmy ich, by nie byli ludem, by nadal nie wspominano imienia Izraela!
12.TYSIĄCL.WYD1(82:5) «Pójdźcie — mówią — wytraćmy ich, niechaj nie będą narodem, by więcej nie wspomniano nazwy Izraela.
13.TYSIĄCL.WYD5(83:5) Pójdźcie - mówią - wytraćmy ich spośród narodów, by więcej nie wspominano imienia Izraela.
14.BRYTYJKA(83:5) Mówią: Nuże, wytępmy ich, niech nie będą narodem, Aby więcej nie wspominano imienia Izraela!
15.POZNAŃSKA(83:5) Mówią: "Pójdźcie, wytraćmy ich, by przestali być narodem i by już nigdy odtąd nie wspomniano imienia Izraela!"
16.WARSZ.PRASKA(83:5) I mówią: Musimy ich wyniszczyć spośród narodów; nikt już nie będzie wspominał Izraela.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(83:5) Powiadają: Pójdźmy, wytępmy ich spośród narodów, aby więcej nie było wspominane imię Israela.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(83:5) Mówią: Chodźmy, wymażmy ich spośród narodów, Niech już nikt nie wspomina o Izraelu!
19.TOR.PRZ.2023I mówili: Chodźcie, wymażmy ich jako naród, aby więcej nie wspominano imienia Izraela.