« Psal 83:18 Księga Psalmów 84:1 Psal 84:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(83:1a) Kako mili przebytkowie twoji, Gospodnie czci!
2.PS.PUŁAWSKIPsalm Dawidow(!). (83:1a) Kako mili stanowie twoji, Boże mocy!
3.WUJEK.1923(84:1) Na koniec, za prasy, synom Korego, Psalm. (84:2a) Jako miłe przybytki twoje, Panie zastępów:
4.GDAŃSKA.1881Przedniejszemu śpiewakowi na Gittyt, synom Korego psalm. (84:2) O jako są miłe przybytki twoje, Panie zastępów!
5.GDAŃSKA.2017Przewodnikowi chóru, na Gittyt. Psalm dla synów Korego. O, jak miłe twoje przybytki, PANIE zastępów!
6.PS.BYCZ.1854(84:1) Naczelnikowi-muzyki, na narzędziu, Gitit, zwaném, dzieci Koracha Psalm, dany do grania. (84:2) O-jak miłémi mieszkania-Twoje, o-Panie zastępów!
7.GÖTZE.1937(84:1) PRZEWODNIKOWI chóru. Na harfie gatyckiej. Synów Koracha. Psalm. (84:2) Jak mile są mieszkania Twoje, Panie zastępów!
8.CYLKOW(84:1) Przewodnikowi chóru Gitejczyków, Korachidów pieśń. (84:2) Jak wdzięczne przybytki Twoje Boże zastępów.
9.KRUSZYŃSKI(84:1) Przełożonemu chóru bębnistów. Psalm synów Korego. (84:2) O jak umiłowane są przybytki Twoje, Panie zastępów!
10.ASZKENAZY (84:1) Dyrygentowi nad harfami githyckiemi. Śpiew Korachidów. (84:2) Jakoż mile przybytki Twe, Jehowo, Panie zastępów!
11.SZERUDA(84:1) Przewodnikowi chóru, na gatyckiej. Psalm Korachitów. (84:2) Jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów!
12.TYSIĄCL.WYD1(83:1) Kierownikowi chóru. Na melodię: "Tłocznie winne...". Synów Koracha. Psalm. (83:2) Jak miły przybytek Twój, Panie Zastępów!
13.TYSIĄCL.WYD5(84:1) Kierownikowi chóru. Na wzór z Gat. Synów Koracha. Psalm. (84:2) Jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów!
14.BRYTYJKA(84:1) Przewodnikowi chóru. Na nutę: „Tłoczący wino”. Psalm synów Koracha. (84:2) O, jak miłe są przybytki twoje, Panie Zastępów!
15.POZNAŃSKA(84:1) [Uwaga] dla kierownika chóru: na melodię "Tłocznie"; Psalm Korachitów. (84:2) Jak miły jest Twój Przybytek, Jahwe Zastępów!
16.WARSZ.PRASKA(84:1) Dla kierującego chórem. Na melodię: „Tłocznia wina”. Psalm synów Koracha. (84:2) Jakże miłe są Twoje przybytki, O Panie Zastępów!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(84:1) Przewodnikowi chóru Gitejczyków, pieśń Korachidów. (84:2) Jak wdzięczne są Twoje przybytki, WIEKUISTY Zastępów.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(84:1) Dla prowadzącego chór. Na radosną melodię. Dla synów Koracha. Psalm. (84:2) O, PANIE Zastępów, Jak kochane są Twoje przybytki!