« Psal 84:10 Księga Psalmów 84:11 Psal 84:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(83:12) Bo miłosierdzie i prawdę miłuje Bog, miłość i sławę da Gospodzin, (83:13a) nie zbawi dobr jich, jiż chodzą w niewinowacstwie.
2.PS.PUŁAWSKI(83:12) Bo miłosierdzie i prawdę miłuje Bog, miłość i sławę da Bog, (83:13a) nie zbawisz dobr jich, jiż chodzą w niewinności.
3.WUJEK.1923(84:12) Albowiem miłosierdzie i prawdę miłuje Bóg: Pan da łaskę i chwałę: nie odejmie dóbr tym, którzy w niewinności chodzą.
4.GDAŃSKA.1881(84:12) Albowiem Pan Bóg jest słońcem i tarczą: tuć łaski i chwały Pan udziela, i nie odmawia, co jest dobrego, tym, którzy chodzą w niewinności.
5.GDAŃSKA.2017PAN Bóg bowiem jest słońcem i tarczą, PAN obdarza łaską i chwałą, nie odmawia dobra tym, którzy postępują nienagannie.
6.PS.BYCZ.1854(84:12) Wszakże słońcem, i-tarczą, Pan; Bóg, łaskawością i-chwałą obdarza; Pan, nie odejmie dobrego, postępującym w-prawości.
7.GÖTZE.1937(84:12) Albowiem Pan, Bóg, jest słońcem i tarczą; Pan daje łaskę i wspaniałość; nie wstrzymuje niczego dobrego tym, którzy chodzą w nienaganności.
8.CYLKOW(84:12) Bo słońcem i tarczą Wiekuisty Pan, łaskę i chwałę daje Bóg, nie odmawia dobrodziejstwa postępującym w nieskazitelności.
9.KRUSZYŃSKI(84:12) Albowiem Pan Bóg jest słońcem i tarczą; łaski i chwały udzieli Pan; nie odmawia dobrego tym, którzy chodzą w niewinności.
10.ASZKENAZY (84:12) Gdyż słońcem i tarczą Jehowa, Bóg. Wdzięku i chwały użyczy Jehowa, nie odmówi dóbr nijakich tym, co w niewinności kroczą.
11.SZERUDA(84:12) Bo słońcem i tarczą jest Pan Bóg, łaski i chwały udziela Pan, nie odmawia dobrego tym którzy żyją w niewinności.
12.TYSIĄCL.WYD1(83:12) Bo słońcem i tarczą jest Pan Bóg: Pan hojnie darzy łaską i chwałą, nie odmawia dobrodziejstw niewinnie żyjącym.
13.TYSIĄCL.WYD5(84:12) Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą, Pan hojnie darzy łaską i chwałą, nie odmawia dobrodziejstw postępującym nienagannie.
14.BRYTYJKA(84:12) Albowiem słońcem i tarczą jest Pan, Bóg, Łaski i chwały udziela Pan, Nie odmawia tego, co dobre, tym, Którzy żyją w niewinności.
15.POZNAŃSKA(84:12) Jahwe bowiem jest słońcem i tarczą obronną, darzy łaską i chwałą. Jahwe nie odmawia dobra tym, którzy prowadzą żywot bez skazy.
16.WARSZ.PRASKA(84:12) Bo Pan Bóg jest naszym słońcem i tarczą, to On darzy nas i łaską, i chwałą. Pan nie odmawia niczego tym, którzy sprawiedliwie żyją.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(84:12) Bo WIEKUISTY, Bóg prawdziwy jest słońcem i tarczą; WIEKUISTY daje łaskę i chwałę, nie odmawia dobrodziejstwa tym, co chodzą w nieskazitelności.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(84:12) Gdyż PAN, Bóg, jest słońcem i tarczą, PAN darzy łaską, On też wieńczy chwałą I nie odmawia dobra tym, Którzy żyją w czystości.