« Psal 84:4 Księga Psalmów 84:5 Psal 84:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(83:6a) Błogosławiony mąż, jegoż jest pomoc od ciebie, wstąpienia w siercu swojem
2.PS.PUŁAWSKI(83:6a) Błogosławiony mąż, jegoż jest pomoc od ciebie, wstąpienia w siercu swym
3.WUJEK.1923(84:6) Błogosławiony mąż, którego ratunek jest od ciebie: rozłożył wstępowania w sercu swojem:
4.GDAŃSKA.1881(84:6) Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoję w tobie, i w których sercu są drogi twoje.
5.GDAŃSKA.2017Błogosławiony człowiek, którego siła jest w tobie, w którego sercu są twoje drogi;
6.PS.BYCZ.1854(84:6) Szczęśliwy człowiek, mający siłę swę, w-Tobie, a, ścieszki Twe, w-sercu-swojém.
7.GÖTZE.1937(84:6) Szczęsny człowiek, którego siła jest w Tobie, w którego sercu utorowane są drogi.
8.CYLKOW(84:6) Szczęsny człowiek którego siła w Tobie, a drogi Twoje w sercu ich.
9.KRUSZYŃSKI(84:6) Błogosławiony człowiek, którego siła w Tobie, w których sercu są drogi Twoje.
10.ASZKENAZY (84:6) Szcześliw człowiek, którego moc jest w Tobie, ścieżki utorowane w ich sercu.
11.SZERUDA(84:6) Szczęsny człowiek, który ma siłę swoją w Tobie, gdy myśli o pielgrzymkach!
12.TYSIĄCL.WYD1(83:6) Błogosławiony mąż, który od Ciebie doznaje pomocy, gdy się wybiera w drogę z pielgrzymami.
13.TYSIĄCL.WYD5(84:6) Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, a Twoje ścieżki są w ich sercu.
14.BRYTYJKA(84:6) Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w tobie, Gdy o pielgrzymkach myśli!
15.POZNAŃSKA(84:6) Szczęśliwi, którzy w Tobie mają źródło siły, gdy drogi [pielgrzymie] w sercu obmyślają.
16.WARSZ.PRASKA(84:6) Szczęśliwi ci, co w Tobie pokrzepienie znajdują, kiedy myślą o pielgrzymowaniu.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(84:6) Szczęśliwy człowiek, którego siła jest w Tobie, a Twoje drogi w ich sercu.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(84:6) O, jak szczęśliwy jest człowiek, który swą siłę ma w Tobie, A w sercu pragnienie, by wciąż być bliżej Ciebie.