« Psal 84:7 Księga Psalmów 84:8 Psal 84:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(83:8) Gospodnie Boże czci, usłysz modliwę moję, uszyma usłysz, Boże Jakob!
2.PS.PUŁAWSKI(83:8) Gospodnie Boże mocy, usłysz modlitwę moję, uszyma posłuchaj, Boże Jakobow!
3.WUJEK.1923(84:9) Panie, Boże zastępów, wysłuchaj modlitwę moję: usłysz, Boże Jakóbów!
4.GDAŃSKA.1881(84:9) O Panie, Boże zastępów! wysłuchaj modlitwę moję; przyjmij w uszy twe, o Boże Jakóbowy. Sela.
5.GDAŃSKA.2017O PANIE, Boże zastępów, wysłuchaj mojej modlitwy, nakłoń ucha, Boże Jakuba. Sela.
6.PS.BYCZ.1854(84:9) O-Panie, Boże zastępów! posłuchaj modlitwy-mojéj; nakłoń-ucha, o-Boże Jakóba!
7.GÖTZE.1937(84:9) Panie, Boże zastępów, usłysz modlitwę moją; zważ na nią Ty, Boże Jakóba! Sela.
8.CYLKOW(84:9) Boże, Panie zastępów, wysłuchaj modlitwę moję, usłysz Panie Jakóba. - Sela.
9.KRUSZYŃSKI(84:9) Panie, Boże zastępów wysłuchaj modlitwę mą! Weź w uszy, Boże Jakóbów! - SELAh.
10.ASZKENAZY (84:9) Jehowo, Boże zastępów, wysłuchaj modlitwy mej, ucha nadstaw Boże Jakóba. Selah.
11.SZERUDA(84:9) Panie, Boże Zastępów, wysłuchaj modlitwy mojej, nakłoń ucha, Boże Jakuba! Sela.
12.TYSIĄCL.WYD1(83:9) Panie Zastępów, usłysz moją modlitwę; pochwyć uszami, Boże Jakuba. Sela.
13.TYSIĄCL.WYD5(84:9) Panie Zastępów, usłysz moją modlitwę; nakłoń ucha, Boże Jakuba! Sela.
14.BRYTYJKA(84:9) Panie, Boże Zastępów, usłysz modlitwę moją, Nakłoń ucha, Boże Jakuba! Sela.
15.POZNAŃSKA(84:9) Jahwe Zastępów, wysłuchaj mej prośby, usłysz, Boże Jakuba!
16.WARSZ.PRASKA(84:9) O Panie Zastępów, usłysz prośby moje i zechciej je spełnić, o Boże Jakuba. [Pauza]
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(84:9) WIEKUISTY, Boże Zastępów, wysłuchaj moją modlitwę; o Boże, usłysz Jakóba. Sela.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(84:9) PANIE, Boże Zastępów, usłysz moją modlitwę, Skłoń swe ucho, Boże Jakuba! Sela.