« Psal 84:12 Księga Psalmów 85:1 Psal 85:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(84:1) Błogosławił jeś, Gospodnie, ziemię twoję, odwrocił jeś jęcstwo Jakob.
2.PS.PUŁAWSKI(84:1) Błogosławił jeś, Boże, ziemię twoję, odwrocił jeś jętstwo Jakob.
3.WUJEK.1923(85:1) Na koniec, synom Kore, Psalm. (85:2) Ubłogosławiłeś , Panie, ziemię twoję: przywróciłeś poimanie Jakób.
4.GDAŃSKA.1881Przedniejszemu śpiewakowi synom Korego psalm. (85:2) Łaskęś, Panie! PPPniekiedy pokazywał ziemi twojej; przywróciłeś zasię z niewoli Jakóba.
5.GDAŃSKA.2017Przewodnikowi chóru. Psalm dla synów Korego. PANIE, okazałeś łaskę swej ziemi, przyprowadziłeś z niewoli Jakuba.
6.PS.BYCZ.1854(85:1) Naczelnikowi-muzyki, dzieci Koracha Psalm, dany do grania. (85:2) Cieszyłeś-się-był, o-Panie! krainą-Twoją; Tyś-uprowadził niewolę Jakóba.
7.GÖTZE.1937(85:1) PRZEWODNIKOWI chóru. Synów Koracha. Psalm. (85:2) Panie, Tyś łaskawość okazywał ziemi Twojej, odwróciłeś niewolę Jakóba;
8.CYLKOW(85:1) Przewodnikowi chóru. Korachidów pieśń. (85:2) Umiłowałeś Boże ziemię Twoję, powróciłeś wygnańców Jakóba.
9.KRUSZYŃSKI(85:1) Przełożonemu chóru. Psalm synów Korego. (85:2) Łaskę okazałeś Panie ziemi swej, przywróciłeś z niewoli Jakóba.
10.ASZKENAZY (85:1) Dyrygentowi. Śpiew Korachidów. (85:2) Przyjąłeś w lasce Jehowo Twą ziemicę, powróciłeś pojmane Jakóba.
11.SZERUDA(85:1) Przewodnikowi chóru. Psalm Korachitów. (85:2) Łaskę okazałeś, Panie, ziemi swojej, odmieniłeś los Jakuba.
12.TYSIĄCL.WYD1(84:1) Kierownikowi chóru. Synów Koracha. Psalm. (84:2) Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi; na dobre odmieniłeś los Jakuba.
13.TYSIĄCL.WYD5(85:1) Kierownikowi chóru. Synów Koracha. Psalm. (85:2) Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi; odmieniłeś los Jakuba,
14.BRYTYJKA(85:1) Przewodnikowi chóru. Psalm synów Koracha. (85:2) Panie, okazałeś łaskę ziemi swojej, Odmieniłeś los Jakuba.
15.POZNAŃSKA(85:1) [Uwaga] dla kierownika chóru: Psalm Korachitów. (85:2) Okazałeś, Jahwe, łaskę ziemi Twojej, przywróciłeś z niewoli Jakuba.
16.WARSZ.PRASKA(85:1) Dla kierującego chórem. Psalm synów Koracha. (85:2) Panie, okazałeś się niegdyś łaskawy dla Twojej ziemi i oddaliłeś od Jakuba nieszczęście.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(85:1) Przewodnikowi chóru. Pieśń Korachitów. (85:2) WIEKUISTY, umiłowałeś Twoją ziemię, przywróciłeś wygnańców Jakóba.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(85:1) Dla prowadzącego chór. Dla synów Koracha. Psalm. (85:2) PANIE, okazałeś przychylność swej ziemi, Odmieniłeś niedolę Jakuba,
19.TOR.PRZ.Dla przewodnika chóru. Psalm synów Koracha. (85:1) Jhwh, okazałeś łaskę swojej ziemi, przywróciłeś z niewoli Jakuba.