« Psal 85:12 Księga Psalmów 85:13 Psal 86:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(84:14) Sprawiedlność przed nim chodzić będzie i położy na drodze chody swe.
2.PS.PUŁAWSKI(84:14) Sprawiedlność przed nim chodzić będzie i położy na drodze chody swoje.
3.WUJEK.1923(85:14) Sprawiedliwość przed nim chodzić będzie: i położy na drodze kroki swoje.
4.GDAŃSKA.1881(85:14) Sprawi, że sprawiedliwość przed twarzą jego pójdzie, gdy postawi na drodze nogi swoje.
5.GDAŃSKA.2017Sprawiedliwość przed nim pójdzie i będzie wytyczać drogę jego krokom.
6.PS.BYCZ.1854(85:14) Sprawiedliwość, przed-Nim, postępować-będzie, i-ustanawiać-się, w-drodze pochodu-Jego.
7.GÖTZE.1937(85:14) Sprawiedliwość przed Nim chodzić będzie, a zważać będzie na kierunek kroków swoich.
8.CYLKOW(85:14) Szczęście przed Nim, postępować będzie, i zwróci ku drodze kroki swoje.
9.KRUSZYŃSKI(85:14) Sprawiedliwość będzie szła przed obliczem Jego i na drodze postawi stopy swoje.
10.ASZKENAZY (85:14) Postąpi sprawiedliwość w kierunku Jego i ku drodze postawi swe kroki,
11.SZERUDA(85:14) Sprawiedliwość kroczyć będzie przed Nim i torować będzie drogę krokom Jego.
12.TYSIĄCL.WYD1(84:14) Sprawiedliwość przed Nim stąpać będzie, a śladami Jego kroków — zbawienie.
13.TYSIĄCL.WYD5(85:14) Sprawiedliwość pójdzie przed Nim, po tej drodze stawiać będzie swe kroki.
14.BRYTYJKA(85:14) Sprawiedliwość kroczyć przed nim będzieI wyznaczać drogę krokom jego.
15.POZNAŃSKA(85:14) Sprawiedliwość kroczyć będzie przed Nim, a zbawienie postępować śladami Jego kroków.
16.WARSZ.PRASKA(85:14) Zawsze kroczy przed Nim sprawiedliwość, a za Nim, Jego śladami – zbawienie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(85:14) Przed Nim będzie szła sprawiedliwość, gdy na drodze postawi swe stopy.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(85:14) Sprawiedliwość wyruszy przed Nim I wytyczy drogę Jego krokom.
19.TOR.PRZ.Sprawiedliwość przed Nim pójdzie i będzie wyznaczać drogę Jego krokom.