« Psal 85:1 Księga Psalmów 85:2 Psal 85:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(84:2) Odpuścił jeś lichotę ludu twemu, zakrył jeś wszystki grzechy jich.
2.PS.PUŁAWSKI(84:2) Odpuściłeś złość ludu twemu, zakryłeś wszystki grzechy jich.
3.WUJEK.1923(85:3) Odpuściłeś nieprawość ludu twego: pokryłeś wszystkie grzechy ich.
4.GDAŃSKA.1881(85:3) Odpuściłeś nieprawość ludu twojego, pokryłeś wszelki grzech ich. Sela.
5.GDAŃSKA.2017Przebaczyłeś nieprawość twego ludu, zakryłeś wszystkie ich grzechy. Sela.
6.PS.BYCZ.1854(85:3) Znosiłeś nieprawość ludu-Twojego; Tyś-odpuszczał wszystkie grzéchy-ich.
7.GÖTZE.1937(85:3) Przebaczyłeś nieprawości ludu Twego, przykryłeś wszystkie grzechy ich. Sela.
8.CYLKOW(85:3) Zniosłeś winę ludu Twego, zatarłeś wszystek grzech ich.
9.KRUSZYŃSKI(85:3) Odpuściłeś nieprawość ludu Twego. wszystkie ich grzechy pokryłeś. - SELAh.
10.ASZKENAZY (85:3) Zdjąłeś nieprawość Twego ludu, przykryłeś wszystek grzech ich, Selah.
11.SZERUDA(85:3) Odpuściłeś winę ludu swego, zakryłeś wszystkie ich grzechy. Sela.
12.TYSIĄCL.WYD1(84:3) Ludowi Twemu darowałeś winę; wszystkie ich grzechy zakryłeś. Sela.
13.TYSIĄCL.WYD5(85:3) odpuściłeś winę Twojemu ludowi; zakryłeś wszystkie ich grzechy.
14.BRYTYJKA(85:3) Odpuściłeś winę ludu swego, Zakryłeś wszystkie ich grzechy. Sela.
15.POZNAŃSKA(85:3) Zgładziłeś winę Twego ludu, zakryłeś wszystkie ich grzechy.
16.WARSZ.PRASKA(85:3) Przebaczyłeś winy Twojemu ludowi i wszystkie grzechy jego zakryłeś.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(85:3) Zniosłeś winę Twojego ludu, zatarłeś cały ich grzech.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(85:3) Odpuściłeś winę swego ludu, Zakryłeś wszystkie jego grzechy. Sela.
19.TOR.PRZ.Przebaczyłeś nieprawość Twojego ludu, zakryłeś wszystkie ich grzechy. Sela.