« Psal 85:3 Księga Psalmów 85:4 Psal 85:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(84:4) Obroci nas, Boże, zbawienie nasze, i otewroci gniew twoj od nas!
2.PS.PUŁAWSKI(84:4) Obroci nas, Boże, zbawienie nasze, i odwroci gniew twoj od nas!
3.WUJEK.1923(85:5) Nawróć nas, Boże, zbawicielu nasz: a oddal gniew swój od nas.
4.GDAŃSKA.1881(85:5) Przywróć nas, o Boże zbawienia naszego; a uczyń wstręt gniewowi swemu przeciwko nam.
5.GDAŃSKA.2017Odnów nas, Boże naszego zbawienia, i odwróć od nas swój gniew.
6.PS.BYCZ.1854(85:5) Przywróć-nas, o-Boże zbawienia-naszego! i-zaniechaj gniéwu-Twego, z-nami.
7.GÖTZE.1937(85:5) Przywróć nas, Boże zbawienia naszego, połóż kres oburzeniu Swojemu przeciwko nam!
8.CYLKOW(85:5) Uspokój nas Panie ocalenia naszego, i uśmierz oburzenie Twoje na nas.
9.KRUSZYŃSKI(85:5) Przywróć nas, Boże zbawienia naszego, i spraw, aby ustało zagniewanie Twoje ku nam!
10.ASZKENAZY (85:5) Wróć się Boże naszego wybawienia i zniszcz gniew Twój wraz z nami.
11.SZERUDA(85:5) Odnów nas, Boże zbawienia naszego i przełam gniew swój na nas!
12.TYSIĄCL.WYD1(84:5) Odnów nas, Boże, nasz Zbawco, a Twego oburzenia przeciw nam poniechaj.
13.TYSIĄCL.WYD5(85:5) Odnów nas, Boże, nasz Zbawco, i zaniechaj Twego oburzenia na nas!
14.BRYTYJKA(85:5) Spraw nam odnowę, Boże zbawienia naszego, I zaniechaj gniewu swego na nas!
15.POZNAŃSKA(85:5) Odnów nas Boże, nasz Wybawicielu, przełam swoje zagniewanie na nas!
16.WARSZ.PRASKA(85:5) O Boże, nasz Zbawicielu, spraw, żebyśmy się znów podnieśli, i nie gniewaj się już dłużej na nas.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(85:5) Uspokój nas, Boże naszego ocalenia, i uśmierz Twe na nas oburzenie.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(85:5) Odnów nas, Boże naszego zbawienia, Powstrzymaj swoje wzburzenie.
19.TOR.PRZ.Przywróć nas, Boże naszego zbawienia, i odwróć od nas swoje rozdrażnienie.