« Psal 85:4 Księga Psalmów 85:5 Psal 85:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(84:5) Aza na wieki gniewać sie będziesz nam? Alboż rozciągniesz gniew twoj od pokolenia w pokolenie?
2.PS.PUŁAWSKI(84:5) Aza na wieki gniewać sie będziesz nam? Albo rozciągniesz gniew twoj od pokolenia w pokolenie?
3.WUJEK.1923(85:6) Izali na wieki będziesz się na nas gniewał? albo rozciągniesz gniew twój od rodzaju do rodzaju?
4.GDAŃSKA.1881(85:6) Izali na wieki gniewać się będziesz na nas? a rozciągniesz gniew twój od rodzaju do rodzaju?
5.GDAŃSKA.2017Czy wiecznie będziesz się na nas gniewać? Czy rozciągniesz swój gniew na wszystkie pokolenia?
6.PS.BYCZ.1854(85:6) Czy-na-wieki będziesz-gniéwał-się na-nas? rozciągnieszli gniéw-Twój, od-pokolenia, do-pokolenia?
7.GÖTZE.1937(85:6) Czyż wiecznie gniewać się będziesz na nas i dasz gniewowi Swemu trwać od pokolenia do pokolenia?
8.CYLKOW(85:6) Czyż na wieki będziesz miał urazę do nas, przenosić będziesz gniew Twój od pokolenia na pokolenie.
9.KRUSZYŃSKI(85:6) Czy na wieki będziesz się gniewał na nas - gniew swój rozściągniesz od pokolenia do pokolenia?
10.ASZKENAZY (85:6) Czyż wiecznie pałać będziesz ku nam, gniew Twój rozciągniesz z pokolenia w pokolenie?
11.SZERUDA(85:6) Czyż na wieki gniewać się będziesz na nas, a rozciągniesz gniew swój na pokolenia?
12.TYSIĄCL.WYD1(84:6) Czyż będziesz na nas gniewał się na wieki, czy gniew Twój rozciągniesz na wszystkie pokolenia?
13.TYSIĄCL.WYD5(85:6) Czyż będziesz na nas gniewał się na wieki, czy gniew Twój rozciągniesz na wszystkie pokolenia?
14.BRYTYJKA(85:6) Czyż na wieki gniewać się będziesz na nas, Czy rozciągniesz gniew swój na wszystkie pokolenia?
15.POZNAŃSKA(85:6) Czyż na wieki będziesz żywił do nas urazę, czy gniew Twój trwać będzie z pokolenia w pokolenie?
16.WARSZ.PRASKA(85:6) Czy zawsze będziesz na nas zagniewany? Czy gniew Twój będzie trwał przez wszystkie pokolenia?
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(85:6) Czyż na wieki będziesz miał do nas urazę? Czy Twój gniew będziesz przenosił z pokolenia na pokolenie?
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(85:6) Czy zamierzasz się gniewać na wieki, Czy Twój gniew ma spaść na przyszłe pokolenia?
19.TOR.PRZ.Czy wiecznie będziesz z nas niezadowolony? Czy rozciągniesz swój gniew z pokolenia na pokolenie?