« Psal 85:7 Księga Psalmów 85:8 Psal 85:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(84:8) Usłyszę, cso mołwić będzie we mnie Gospodzin Bog, bo będzie mołwić pokoj w lud swoj (84:9) ina święte swoje, i w ty, jiż sie nawracają ku siercu.
2.PS.PUŁAWSKI(84:8) Słuchać będę, co będzie mołwić we mnie Gospodzin Bog, bo będzie mołwić pokoj w lud swoj (84:9) i na święte swe, i w ty, jiż sie nawracają w sierce.
3.WUJEK.1923(85:9) Będę słuchał, co we mnie będzie mówił Pan Bóg; bo będzie mówił pokój nad ludem swoim i nad świętymi swymi i nad tymi, którzy się do serca nawracają.
4.GDAŃSKA.1881(85:9) Ale posłucham, co rzecze Bóg, on Pan mocny; zaiste mówi pokój do ludu swego, i do świętych swoich, byle się jedno zaś do głupstwa nie wracali.
5.GDAŃSKA.2017Posłucham, co będzie mówił Bóg, PAN; zaprawdę, ogłosi pokój swojemu ludowi i swoim świętym, aby tylko nie wracali do swojej głupoty.
6.PS.BYCZ.1854(85:9) Posłucham, co powie ten-Bóg, Pan; zapewné przyrzecze pokój, dla ludu-swego, i-dla lubych-swoich; byleby-nie wracali-się, do-głupstwa.
7.GÖTZE.1937(85:9) Posłucham, co powie Bóg, Pan; tak, On przyrzeknie pokój ludowi Swojemu i pobożnym Swoim, byleby się tylko do głupoty nie wracali!
8.CYLKOW(85:9) Słyszę co rzecze Pan Wiekuisty, bo zapowiada pokój ludowi Swojemu i miłującym Go, jeżeli nie wrócą do niedorzeczności.
9.KRUSZYŃSKI(85:9) Posłucham, co Pan Bóg mówić będzie: Oto ogłosi pokój ludowi swemu i wiernym swoim, byleby nie wrócili do błędów.
10.ASZKENAZY (85:9) Radbym słyszał, co rzeknie Wszechmocny Jehowa, kiedy pokój obwieści Swemu ludowi i Swym miłościwym a obyż nie wrócili do zwodnej nadziei.
11.SZERUDA(85:9) Posłucham, co powie Bóg, Pan: Zaiste zwiastuje pokój ludowi swemu i wiernym swoim, oraz tym, którzy nawracają się do niego z serca.
12.TYSIĄCL.WYD1(84:9) Wsłucham się w to, co mówi Pan Bóg: oto ogłasza pokój ludowi swemu i świętym swoim i tym, którzy do Niego sercem się zwracają.
13.TYSIĄCL.WYD5(85:9) Pragnę słuchać tego, co mówi Pan Bóg: oto ogłasza pokój ludowi swemu i świętym swoim, tym, którzy do Niego powracają z ufnością.
14.BRYTYJKA(85:9) Chciałbym teraz słyszeć, co mówi Bóg, Pan:Zaiste, zwiastuje pokój ludowi swemu i wiernym swoim, Aby tylko nie zawrócili do głupoty swojej.
15.POZNAŃSKA(85:9) Będę słuchał, co mówi Bóg, Jahwe: Zaprawdę, On zapowiada pokój swojemu ludowi i swoim wiernym, jeśli nie powrócą do swego szaleństwa.
16.WARSZ.PRASKA(85:9) Pragnę słuchać wszystkiego, co mi Bóg powie. Pan ogłasza pokój swojemu ludowi, wszystkim ludziom świętym i serca czystego, byleby nie wrócili do swego szaleństwa.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(85:9) Słyszę co mówi Bóg, WIEKUISTY, zapowiada pokój Swojemu ludowi oraz tym, którzy Go miłują, jeśli nie wrócą do niedorzeczności.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(85:9) Chcę posłuchać, co odpowie Bóg: Oto PAN ogłasza pokój Dla swego ludu, dla Jemu oddanych; Niech nie powracają do swojej głupoty.
19.TOR.PRZ.Chcę słuchać, co powie Bóg, Jhwh; Oto, ogłosi pokój swojemu ludowi i swoim świętym, i niech nie wracają do swojej głupoty.