« Psal 85:8 Księga Psalmów 85:9 Psal 85:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(84:10) Zaprawdę wszako blizu bojących sie jego zbawienie jego, iżby przebywała sława w ziemi naszej.
2.PS.PUŁAWSKI(84:10) A wszakoż blizu bojących sie jego zbawienie jego, aby bydliła sława w ziemi naszej.
3.WUJEK.1923(85:10) Zaisteć blisko zbawienie jego tym, którzy się go boją, aby mieszkała chwała w ziemi naszéj.
4.GDAŃSKA.1881(85:10) Zaisteć bliskie jest zbawienie jego tym, którzy się go boją; a przebywać będzie chwała jego w ziemi naszej.
5.GDAŃSKA.2017Doprawdy jego zbawienie jest blisko tych, którzy się go boją, aby jego chwała zamieszkała w naszej ziemi.
6.PS.BYCZ.1854(85:10) Zaprawdę, bliskiém, bojących-się-Go, zbawienié-Jego, co-do-przemieszkiwania chwały, w-krainie-naszéj.
7.GÖTZE.1937(85:10) Zaiste, zbawienie Jego jest bliskie tym, którzy się Go boją, aby wspaniałość w kraju naszym mieszkała;
8.CYLKOW(85:10) Wszak blizką dla bogobojnych pomoc Jego, by zapanowała chwała na ziemi naszéj.
9.KRUSZYŃSKI(85:10) Zaiste, bliskie zbawienie dla tych, którzy Go się boją. Przebywać będzie chwała Jego w ziemi naszej.
10.ASZKENAZY (85:10) Bliskie bogobojnym zbawienie Jego, aby zamieszkała chwała Jego w naszej ziemi.
11.SZERUDA(85:10) Zaiste, zbawienie Jego jest bliskie tych, którzy się Go boją, i zamieszka chwała w ziemi naszej.
12.TYSIĄCL.WYD1(84:10) Na pewno bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy boją się Jego, tak iż Chwała zamieszka w naszej ziemi.
13.TYSIĄCL.WYD5(85:10) Zaiste, bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy się Go boją, niech chwała <Jego> zamieszka w naszej ziemi.
14.BRYTYJKA(85:10) Zaiste, zbawienie jest bliskieDla tych, którzy się go boją, Aby chwała jego zamieszkała w ziemi naszej.
15.POZNAŃSKA(85:10) Zaiste, bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy Go czczą, toteż chwała zamieszka [znowu] w naszym kraju.
16.WARSZ.PRASKA(85:10) Blisko jest zbawienie dla tych, którzy się Go boją, niech w swojej chwale pośród nas zamieszka.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(85:10) Przecież dla bogobojnych bliską jest Jego pomoc, aby chwała zapanowała na naszej ziemi.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(85:10) Naprawdę bliskie jest zbawienie Tym, którzy się Go boją, Tak aby chwała mogła mieszkać w naszej ziemi,
19.TOR.PRZ.O tak, Jego zbawienie jest blisko tych, którzy się Go boją, tak aby Jego chwała mogła zamieszkać w naszej ziemi.