« Psal 87:4 Księga Psalmów 87:5 Psal 87:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(86:5) Azali Syjon rzecze: Człowiek a człowiek urodził sie w niej, a on założył ją Nawyszszy?
2.PS.PUŁAWSKI(86:5) Aza Syjon rzecze: Człowiek a człowiek urodził sie w niej, a sam założył ją Najwyszszy?
3.WUJEK.1923Izali Syonowi mówić nie będą: Człowiek i człowiek narodził się w nim: a sam je Najwyższy ugruntował.
4.GDAŃSKA.1881Także i o Syonie mówić będą:Ten i ów urodził się w nim; a sam Najwyższy ugruntuje go.
5.GDAŃSKA.2017O Syjonie też będą mówić: Ten i tamten urodził się w nim; a sam Najwyższy go utwierdzi.
6.PS.BYCZ.1854I-o-Syonie, mówić-się-będzie: Ten i-ów, urodzony w-nim; lecz-sam, utwiérdzi-go, Najwyższy.
7.GÖTZE.1937Lecz o Syjonie powiedziane będzie: "Ten i ów urodził się w nim"; i Najwyższy, On wzmocni go.
8.CYLKOWA o Cyonie mówią: mąż nie jeden urodził się w nim, a On utwierdził go, Najwyższy.
9.KRUSZYŃSKII o Sjonie mówić będą: Ten i ów urodził się w nim, a sam Najwyższy ugruntuje go.
10.ASZKENAZY Zaś o Syonie powiedzą: wszyscy wielcy mężowie w niem są urodzeni i On utwierdzi je, jako najwyższe.
11.SZERUDALecz o Syjonie mówią: Każdy urodził się w nim; a On, Najwyższy, utwierdza go.
12.TYSIĄCL.WYD1(86:5) A o Syjonie powiedzą: «Wszyscy co do jednego w nim się zrodzili, a Najwyższy sam go umocnił».
13.TYSIĄCL.WYD5O Syjonie zaś będzie się mówić: Każdy na nim się narodził, a Najwyższy sam go umacnia.
14.BRYTYJKAA o Syjonie mówić się będzie:Wszyscy co do jednego w nim się urodzili, A On, Najwyższy, utwierdzi go.
15.POZNAŃSKAO Syjonie zaś mówią: "Każdy się tam narodził". A On, Najwyższy, utwierdził go.
16.WARSZ.PRASKALecz o Syjonie będzie się mówić, że tam przyszedł na świat każdy człowiek. On sam, Najwyższy, założył Syjon.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Następnie powiedzą o Cyonie: Niejeden mąż z męża się w nim urodził, a On go utwierdził, Najwyższy.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITTak, o Syjonie rozejdzie się wieść: Każdy został tam urodzony - A utwierdzi go sam Najwyższy!