« Psal 87:6 Księga Psalmów 87:7 Psal 88:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(86:7) Jako wiesielących wszech przebytek jest w tobie.
2.PS.PUŁAWSKI(86:7) Jako wiesielących wszech przebytek jest w tobie.
3.WUJEK.1923Jako weselących się wszystkich mieszkanie jest w tobie.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż o tobie śpiewać będą z pląsaniem wszystkie siły żywota mego.
5.GDAŃSKA.2017I pląsając, będą śpiewać: W tobie są wszystkie me źródła.
6.PS.BYCZ.1854Jak śpiéwacy, tak gracze, opiéwać będą: Wszystkie źródła-me, w-tobie.
7.GÖTZE.1937I śpiewają przy pląsach: "Wszystkie źródła moje są w Tobie!"
8.CYLKOWA wieszcze jako i lutniści, wszystkie dzieci moje w tobie.
9.KRUSZYŃSKIA śpiewający i wychwalający rzekną: "Wszystkie źródła moje w Tobie".
10.ASZKENAZY I śpiewają nito wirem porwane tanecznym wszystkie zdroje me - w Tobie.
11.SZERUDAŚpiewać będę w pląsach: Wszystkie me zdroje są w Tobie.
12.TYSIĄCL.WYD1(86:7) I zaśpiewają, kiedy tańczyć będą: «W tobie są wszystkie me źródła».
13.TYSIĄCL.WYD5I oni zaśpiewają jak tancerze: W tobie są wszystkie me źródła.
14.BRYTYJKAŚpiewać będą w pląsach:Wszystkie me zdroje są w tobie.
15.POZNAŃSKAA one śpiewają w tanecznym korowodzie: "Wszystkie moje źródła w tobie!"
16.WARSZ.PRASKAOni zaś tańcząc będą śpiewać: Wszystkie moje źródła wytryskują z ciebie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż w tobie będą śpiewać wszystkie Moje dzieci.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITA śpiewacy zanucą wśród pląsów: Wszystkie me źródła są w tobie.