« Psal 87:7 Księga Psalmów 88:1 Psal 88:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(87:1) Gospodnie Boże zbawienia mego, we dnie wołał jeśm i w ❬n❭ocy przed tobą.
2.PS.PUŁAWSKIDawidow(!). (87:1) Gospodnie Boże zbawienia mego, we dnie wołał jeśm i w nocy przed tobą.
3.WUJEK.1923(88:1) Pienie Psalmu, synom Kore, na koniec, na Maelecie, ku odpowiadaniu, wyrozumienia Emana Esrahity. (88:2) Panie, Boże zbawienia mego, we dniem wołał i w nocy przed tobą.
4.GDAŃSKA.1881Pieśń a psalm synów Korego przedniejszemu śpiewakowi na Machalat ku śpiewaniu, nauczający, (złożony)od Hemana Ezrahytczyka. (88:2) Panie, Boże zbawienia mego! we dnie i w nocy wołam do ciebie.
5.GDAŃSKA.2017Pieśń i psalm dla synów Korego, przewodnikowi chóru, na Machalat do śpiewania, pouczający, od Hemana Ezrachity. PANIE, Boże mego zbawienia, we dnie i w nocy wołam do ciebie.
6.PS.BYCZ.1854(88:1) Spiéw, Psalm dzieci Koracha, dany Naczelnikowi-muzyki, do grania, na narzędziu Machlat, zwaném. O-utrapieniu, wiersz nauczający, przez Hejmana Ezrachitę ułożony. (88:2) O-Panie, Boże zbawienia-mego! wednie wołam, i w-nocy, przed-Tobą.
7.GÖTZE.1937(88:1) PIEŚŃ. Psalm. Synów Koracha. Przewodnikowi chóru na smutną melodję. Pouczenie Emana Ezrachity. (88:2) Panie, Boże wybawienia mego! W dzień wołam i w nocy przed Tobą.
8.CYLKOW(88:1) Śpiew, pieśń Korachidów. Przewodnikowi chóru Macholidów, do śpiewania. Dumanie Hemana Ezrachidy. (88:2) Boże panie ocalenia mojego, dniem wołam i nocą do Ciebie.
9.KRUSZYŃSKI(88:1) Pieśń. Psalm synów Korego. Przełożonemu chóru. Na (nutę) "Mahalath leannoth". Nauczający. Hemana Ezrahity. (88:2) Panie, Boże zbawienia mego. we dnie i w nocy wołałem przed Tobą.
10.ASZKENAZY (88:1) Pieśń Korachidów do śpiewu. Dyrygentowi na fletach jako odpowiedź na pouczającą pieśń Hejmana Ezrachity. (88:2) Jehowo, Boże mojego wybawienia, wołanie me za dnia w nocy jest przed Tobą.
11.SZERUDA(88:1) Pieśń. Psalm Korachitów. Przewodnikowi chóru na nutę: Choroba... do śpiewania. Pieśń pouczająca Hemana Ezrachity. (88:2) Panie, Boże zbawienia mego, we dnie wołam do Ciebie, w nocy jestem przed Tobą:
12.TYSIĄCL.WYD1(87:1) Pieśń. Psalm. Synów Koracha. Kierownikowi chóru. Według melodii "Machalat". Do śpiewu. Maskil. Hemana Ezrachity. (87:2) Panie, mój Boże, podczas dnia wołam, w nocy się żalę przed Tobą.
13.TYSIĄCL.WYD5(88:1) Pieśń. Psalm. Synów Koracha. Kierownikowi chóru. Na melodię "Machalat leannot". Pieśń pouczająca. Hemana Ezrachity. (88:2) Panie, Boże mego zbawienia, za dnia wołam i nocą - przed Tobą.
14.BRYTYJKA(88:1) Pieśń. Psalm synów Koracha. Przewodnikowi chóru. Według „Mahalat...” Na udręki. Pieśń pouczająca. Hemana Ezrachity. (88:2) Panie, Boże zbawienia mego, We dnie i w nocy wołam do ciebie.
15.POZNAŃSKA(88:1) Pieśń; Psalm Korachitów. [Uwaga] dla kierownika chóru: śpiewać według [melodii] "Machalat"; pieśń pouczająca Hemana Ezrachity. (88:2) Jahwe, Boże zbawienia mego, wołam głośno do Ciebie we dnie i w nocy.
16.WARSZ.PRASKA(88:1) Pieśń. Psalm synów Koracha. Dla kierującego chórem. Na melodię: „Choroba…” do śpiewania. Pieśń pouczająca Hemana Ezerachity. (88:2) O Panie, Boże mój i Wybawicielu, do Ciebie wołam we dnie i w nocy.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(88:1) Śpiew, pieśń Korachitów. Przewodnikowi chóru Macholidów, do śpiewania. Dumanie Hemana Ezrachidy. (88:2) WIEKUISTY, Boże mojego ocalenia, dniem i nocą wołam do Ciebie.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(88:1) Pieśń. Psalm dla synów Koracha. Dla prowadzącego chór. Na flety, na czas przygnębienia. Pieśń pouczająca. Hemana Ezrachity. (88:2) PANIE, Boże mojego zbawienia! Wołam do Ciebie za dnia I nocą staję przed Tobą.
19.TOR.PRZ.Pieśń. Psalm dla synów Koracha. Dla przewodnika chóru. Podczas choroby, ściszonym głosem. Pieśń pouczająca. Hemana Ezrachity. Jhwh, Boże mojego zbawienia, wołam za dnia i w nocy staję przed Tobą.