« Psal 88:9 Księga Psalmów 88:10 Psal 88:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(87:11) Azali martwym będziesz czynić dziwy? Alboż lekarze wskrzeszą i spowiadać sie będą tobie?
2.PS.PUŁAWSKI(87:11) Aza martwym czynić będziesz dziwy? Albo lekarze wkrzeszą i chwalić cie będą?
3.WUJEK.1923(88:11) Izali umarłym cuda czynić będziesz? albo lekarze wskrzeszą, i wyznawać ci będą?
4.GDAŃSKA.1881(88:11) Izali przed umarłymi cuda czynić będziesz? izali umarli powstaną, aby cię wysławiali? Sela.
5.GDAŃSKA.2017Czy dla umarłych będziesz czynił cuda? Czy umarli powstaną, aby cię wysławiać? Sela.
6.PS.BYCZ.1854(88:11) Czy-zmarłym, będziesz-czynił cuda? czy bez-żywotni wstaną, i, będąli-chwalili-Ciebie?
7.GÖTZE.1937(88:11) Czyż nad umarłymi cuda czynić będziesz, albo czy cienie powstaną i uwielbiać Cię będą? Sela.
8.CYLKOW(88:11) Czyż dla zmarłych uczynisz cud, czyż cienie powstaną by wysławiać Cię. - Sela.
9.KRUSZYŃSKI(88:11) Czy umarłym cuda czynić będziesz? Izali umarli powstaną, aby Cię wychwalać? - SELAh.
10.ASZKENAZY (88:11) Czyż zmarłym cud uczynisz, czyż olbrzymów cienie powstaną, sławić Cię będą? Selah.
11.SZERUDA(88:11) Czy będziesz czynił cuda dla umarłych, czy powstaną cienie, aby Cię wyznawać. Sela.
12.TYSIĄCL.WYD1(87:11) Czy dla umarłych czynisz cuda? Czy zmarli wstaną i będą Cię sławić? Sela.
13.TYSIĄCL.WYD5(88:11) Czy dla cieniów czynisz cuda? Czy zmarli wstaną i będą Cię sławić?
14.BRYTYJKA(88:11) Czy dla umarłych czynisz cuda? Czy zmarli powstaną, aby cię chwalić? Sela.
15.POZNAŃSKA(88:11) Czyż to dla zmarłych będziesz czynił cuda? Czy cienie powstaną, by Cię wysławiać?
16.WARSZ.PRASKA(88:11) Czy dokonasz cudu nad zmarłymi? Czy powstaną ich cienie, żeby Ciebie sławić? [Pauza]
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(88:11) Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy umarli powstają i czy będą Cię wysławiali? Sela.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(88:11) Czy dla umarłych dokonujesz cudów? Czy cienie powstaną, aby Ciebie wielbić? Sela.
19.TOR.PRZ.Czy dla umarłych uczynisz cud? Czy cienie powstaną, aby Cię wysławiać? Sela.