« Psal 88:12 Księga Psalmów 88:13 Psal 88:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(87:14) A ja ku tobie, Gospodnie, wołał jeśm, a rano modlitwa moja przejdzie ciebie.
2.PS.PUŁAWSKI(87:14) I ja k tobie, Boże, wołał jeśm, i rano modlitwa moja uprzedzi cie.
3.WUJEK.1923(88:14) A jam, Panie, wołał ku tobie: a modlitwa moja uprzedzi cię rano.
4.GDAŃSKA.1881(88:14) Lecz ja, Panie! do ciebie wołam, a z poranku uprzedza cię modlitwa moja.
5.GDAŃSKA.2017Lecz ja, PANIE, do ciebie wołam; rankiem wita cię moja modlitwa.
6.PS.BYCZ.1854(88:14) Atoli-ja, ja, do-Ciebie, o-Panie! wołam; a,-w-poranku, modlitwa-moja, będzie-uprzédzała-Cię.
7.GÖTZE.1937(88:14) Ale ja, Panie, do Ciebie wołam, a z poranku wyprzedza Cię modlitwa moja.
8.CYLKOW(88:14) A ja do Ciebie Boże wołam, i zrana modlitwa moja uprzedza Cię.
9.KRUSZYŃSKI(88:14) Ale ja do Ciebie, Panie wołałem, i o poranku uprzedza Cię modlitwa moja!
10.ASZKENAZY (88:14) Wszak ja do Ciebie wołam Jehowo a wczesnym rankiem wyprzedza Cię modlitwa ma.
11.SZERUDA(88:14) Lecz ja, Panie, wołam do Ciebie, a rankiem wita Cię modlitwa moja;
12.TYSIĄCL.WYD1(87:14) Ja zaś, o Panie, wołam do Ciebie i rano modlitwa moja do Ciebie dochodzi.
13.TYSIĄCL.WYD5(88:14) Ja zaś, o Panie, wołam do Ciebie i rano modlitwa moja niech do Ciebie dotrze.
14.BRYTYJKA(88:14) Lecz ja, Panie, do ciebie wołam, A rankiem wita cię modlitwa moja:
15.POZNAŃSKA(88:14) Dlatego wołam do Ciebie, Jahwe, i już od rana błaganie moje staje przed Tobą.
16.WARSZ.PRASKA(88:14) Panie, dlatego wołam do Ciebie i od wczesnego ranka modły do Ciebie zanoszę.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(88:14) Ja więc, wołam do Ciebie, WIEKUISTY, oraz z ranka uprzedza Cię ma modlitwa.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(88:14) PANIE, ja przecież do Ciebie wołam, Każdego poranka wita Cię głos mojej modlitwy.
19.TOR.PRZ.Lecz ja, Jhwh, do Ciebie wołam; rankiem moja modlitwa staje przed Tobą.