« Psal 88:16 Księga Psalmów 88:17 Psal 88:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(87:18) Ogarnęły mie jako woda wszego dnia, ogarnęły mie pospołu.
2.PS.PUŁAWSKI(87:18) Ogardnęły mie jako woda wszego dnia, ogardnęły mie pospołu.
3.WUJEK.1923(88:18) Ogarnęły mię cały dzień jako woda, obtoczyły mię społem.
4.GDAŃSKA.1881(88:18) Ogarniają mię jako woda przez cały dzień; otaczają mię gromadno.
5.GDAŃSKA.2017Ogarniają mnie co dzień jak woda, wszystkie mnie otaczają.
6.PS.BYCZ.1854(88:18) Otaczają-mię, jak-wody, każdego dnia, one-okrążają mię razem.
7.GÖTZE.1937(88:18) Okrążyły mię jak wody przez cały dzień, otoczyły mię pospołem.
8.CYLKOW(88:18) Ogarnęły mnie jak fale bezustannie, otoczyły mnie pospołu.
9.KRUSZYŃSKI(88:18) Otoczyły mnie na każdy dzień, jako woda, jednocześnie mnie otaczają.
10.ASZKENAZY (88:18) Otoczyły mię dookoła jako wody dzień cały i wraz nademną się zwarły.
11.SZERUDA(88:18) Ogarniają mnie jak woda nieustannie, otaczają mię razem.
12.TYSIĄCL.WYD1(87:18) Otaczają mię nieustannie — jak woda; wszystkie mnie naraz okrążają.
13.TYSIĄCL.WYD5(88:18) Otaczają mnie nieustannie jak woda; okrążają mnie wszystkie naraz.
14.BRYTYJKA(88:18) Ogarniają mnie nieustannie jak woda, Otaczają mię wszystkie naraz.
15.POZNAŃSKA(88:18) Otaczają mnie stale jak woda i zwartym kręgiem zacieśniają się nade mną.
16.WARSZ.PRASKA(88:18) Otacza mnie to wszystko jak woda, nastaje na mnie z każdej strony.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(88:18) Ogarnęły mnie jak bezustanne fale i razem mnie otoczyły.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(88:18) Cały czas otaczają mnie one jak toń, Piętrzą się nade mną wszystkie razem wzięte.
19.TOR.PRZ.Ogarniają mnie co dzień jak wody, wszystkie razem mnie otaczają.