« Psal 88:4 Księga Psalmów 88:5 Psal 88:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(87:4b) miedzy martwymi wolen, (87:5) jako ranieni śpiąc w grobiech, jichże nie jest pamięcien więcej, a oni z ręki twej odpędzeni są.
2.PS.PUŁAWSKI(87:4b) miedzy martwymi wolen, (87:5) jako ranieni śpiąc w grobiech, jichże nie pomnisz więcej, a oni z ręki twej odpędzeni są.
3.WUJEK.1923(88:6) Między umarłymi wolny: jako zranieni, którzy śpią w grobiech, na które więcéj nie pamiętasz: i oni z ręki twéj wyrzuceni są.
4.GDAŃSKA.1881(88:6) Policzony jestem między umarłymi; jestem jako pobici, leżący w grobie, na których więcej nie pamiętasz, którzy są od ręki twojej wytraceni.
5.GDAŃSKA.2017Zaliczono mnie do umarłych; jestem jak zabici, którzy leżą w grobie, o których już nie pamiętasz i którzy są odłączeni od twojej ręki.
6.PS.BYCZ.1854(88:6) Między-zmarłymi leżący, jak zabici, spoczywający w grobie, co nie pamiętasz-ich więcéj, że-są, od-ręki-Twojéj, odcięci.
7.GÖTZE.1937(88:6) Leżę pomiędzy umarłymi, jestem jak zabici, leżący w grobie, o których Ty więcej nie pamiętasz; bo odcięci są od ręki Twojej.
8.CYLKOW(88:6) Wpośród umarłych łoże moje, podobnym do poległych spoczywających w grobie, których nie wspomnisz już, bo oni z pod ręki Twojéj wyłączeni.
9.KRUSZYŃSKI(88:6) Odliczony jestem do umarłych, jako pobici w grobie leżący, na których więcej nie pamiętasz, bo oto ręką Twą są odtrąceni.
10.ASZKENAZY (88:6) Między umarłymi wolne me miejsce, jako ci powaleni, którzy leżą w grobie, których nie wspominasz już a odcięci są od Twej dłoni.
11.SZERUDA(88:6) Łoże moje między umarłymi, jak zabici leżący w grobie, o których nie pamięta się już, bo są odłączeni od Twojej opieki.
12.TYSIĄCL.WYD1(87:6) Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak zabitych, którzy leżą w grobie, o których już nie pamiętasz, którzy wypadli z Twojej opieki.
13.TYSIĄCL.WYD5(88:6) Moje posłanie jest między zmarłymi, tak jak zabitych, którzy leżą w grobie, o których już nie pamiętasz, którzy wypadli z Twojej ręki.
14.BRYTYJKA(88:6) Łoże moje jest między umarłymi, Tak jak zabitych, którzy leżą w grobie, O których już nie pamiętasz, Bo są odłączeni od ręki twojej.
15.POZNAŃSKA(88:6) Między zmarłymi mam swoje łoże, [jestem] jak pobici, którzy leżą w grobie, o których już nie wspominasz, bo są poza zasięgiem Twej ręki.
16.WARSZ.PRASKA(88:6) Przyłączyłem się do umarłych, jestem jak zabici, którzy leżą w grobie. O takich Ty już nie myślisz, zostali już bowiem wyjęci spod Twej ręki.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(88:6) Pośród umarłych moje łoże; podobny jestem do poległych, co spoczęli w grobie; tych, których już nie wspominasz, gdyż oni zostali wyłączeni spod Twojej ręki.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(88:6) Zostałem zostawiony między umarłymi, Jak inni pobici, rzuceni we wspólny grób, Zapomniani przez Ciebie, Wyrwani z Twoich rąk.
19.TOR.PRZ.Wolny wśród umarłych; tak jak zabici, leżący w grobie, których już więcej nie wspominasz, bo oni zostali odcięci od Twojej ręki.