« Psal 88:6 Księga Psalmów 88:7 Psal 88:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(87:7) Nade mną śćwierdził sie jest gniew twoj i wszystki rzeki twoje wwiodł jeś na mię.
2.PS.PUŁAWSKI(87:7) Nade mną stwirdził sie gniew twoj i wszystki wody twe wwiodł jeś na mię.
3.WUJEK.1923(88:8) Zmocnił się gniew twój nademną, i przywiodłeś na mię wszystkie nawałności twoje.
4.GDAŃSKA.1881(88:8) Doległa mię zapalczywość twoja, a wszystkiemi nawałnościami twemi przytłoczyłeś mię. Sela.
5.GDAŃSKA.2017Twój gniew ciąży na mnie i przytłoczyłeś mnie wszystkimi twymi falami. Sela.
6.PS.BYCZ.1854(88:8) Na-mnie, oparła-się zapalczywość-Twoja; i,-wszyslkiemi bałwanami-Twemi, uciskasz-mię.
7.GÖTZE.1937(88:8) Ciąży na mnie bardzo zapalczywość Twoja, a wszystkiemi falami Swemi przytłoczyłeś mię. Sela.
8.CYLKOW(88:8) Na mnie oparł się gniew Twój, a wszystkiemi nawałnicami Twojemi przytłaczasz mnie. - Sela.
9.KRUSZYŃSKI(88:8) Zawisła nademną zawziętość Twoja, i wszystkiemi nawałnościami swemi mnie przytłoczyłeś - SELAh.
10.ASZKENAZY (88:8) Na mnie wsparłeś zapalczywość Twą a wtórowałeś wszystkim Twym nawalnościom.
11.SZERUDA(88:8) Gniew Twój ciąży nade mną, a wszystkimi falami Twymi przytłaczasz mnie. Sela.
12.TYSIĄCL.WYD1(87:8) Ciąży nade mną Twoje oburzenie, gniotą mnie wszystkie Twe fale. Sela.
13.TYSIĄCL.WYD5(88:8) Ciąży nade mną Twoje oburzenie. Sprawiłeś, że wszystkie Twe fale mnie dosięgły. Sela.
14.BRYTYJKA(88:8) Gniew twój ciąży na mnie, A wszystkimi nawałnicami twymi przytłoczyłeś mnie. Sela.
15.POZNAŃSKA(88:8) Ciąży nade mną Twój gniew, przytłoczyłeś mnie wszystkimi Twymi nawałnicami.
16.WARSZ.PRASKA(88:8) Dotkliwie zaciążyło na mnie Twoje zagniewanie, zalewają mnie na raz wszystkie Twego gniewu fale. [Pauza]
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(88:8) Na mnie się oparł Twój gniew i przytłaczasz mnie wszystkimi nawałnicami. Sela.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(88:8) Ciąży na mnie Twój gniew I przygniata potęga Twoich fal. Sela.
19.TOR.PRZ.Twój gniew spoczął na mnie i utrapiłeś mnie wszystkimi Twoimi nawałnicami. Sela.