« Psal 88:8 Księga Psalmów 88:9 Psal 88:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(87:9b) oczy moji mdle❬le❭sta byle przed ubożstwem. (87:10) Wołał ❬jeśm❭ k tobie, Gospodnie, wszego dnia, rozszyrzył jeśm ❬k tobie❭ ręce moje.
2.PS.PUŁAWSKI(87:9b) oczy moje schorzały przed stradzą. (87:10) Wołał jeśm k tobie, Boże, wszystek dzień, rozszyrzyłeśm k tobie ręce moje.
3.WUJEK.1923(88:10) Oczy moje zemdlały dla nędze: wołałem ku tobie, Panie, cały dzień; wyciągałem do ciebie ręce moje.
4.GDAŃSKA.1881(88:10) Oko moje zemdlało od utrapienia mego; wzywam cię, Panie! na każdy dzień, wyciągając do ciebie ręce moje.
5.GDAŃSKA.2017Moje oko płacze nad moim utrapieniem; wzywam cię, PANIE, codziennie, wyciągam do ciebie swe ręce.
6.PS.BYCZ.1854(88:10) Licé-mé wyniszczało z nędzy; wzywam-Cię, o-Panie! w-każdym dniu; ja-wyciągam, do-Ciebie, ręce-moje.
7.GÖTZE.1937(88:10) Oko moje omdlewa od nędzy; Ciebie, Panie, wzywałem każdego dnia, do Ciebie wyciągałem ręce swoje.
8.CYLKOW(88:10) Oko moje zbolałe z nędzy, wołam Cię o Boże codzień, wyciągam do Ciebie ręce moje.
9.KRUSZYŃSKI(88:10) Oczy me ustają od cierpienia: wołałem do Ciebie, Panie, na każdy dzień; wyciągałem ku Tobie dłonie moje.
10.ASZKENAZY (88:10) Oko me z udręki rozpływa się w żałości, wołam Cię Jehowo dnia każdego, rozpościerani ku Tobie me dłonie.
11.SZERUDA(88:10) Oko moje gaśnie od strapienia; wzywam Cię, Panie, co dzień, wyciągam ręce do Ciebie.
12.TYSIĄCL.WYD1(87:10) Moje oko słabnie od nieszczęścia, codziennie wołam do Ciebie, Panie; do Ciebie me ręce wyciągam.
13.TYSIĄCL.WYD5(88:10) Moje oko słabnie od nieszczęścia, codziennie wołam do Ciebie, Panie, do Ciebie ręce wyciągam.
14.BRYTYJKA(88:10) Oko moje gaśnie od strapienia; Wzywam cię, Panie, codziennie, Wyciągam ręce do ciebie.
15.POZNAŃSKA(88:10) Oczy moje gasną od utrapienia. Wzywam Cię, Jahwe, każdego dnia, wyciągam do Ciebie ręce.
16.WARSZ.PRASKA(88:10) Zgasły już od smutku moje oczy, codziennie wzywam Ciebie, Panie, i wyciągam ku Tobie me ręce.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(88:10) Z nędzy zbolało moje oko; codziennie Cię wzywam, WIEKUISTY, i do Ciebie wyciągam moje ręce.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(88:10) Strapienie gasi mój wzrok. Wzywam Cię, PANIE, co dzień, Wyciągam do Ciebie me dłonie.
19.TOR.PRZ.Moje oko słabnie z powodu utrapienia; wzywam Cię, Jhwh, każdego dnia wyciągam do Ciebie swoje ręce.