« Psal 88:18 Księga Psalmów 89:1 Psal 89:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(88:1) Miłosierdzia gospodnowa na wieki piać będę. (88:2) W pokolenie i w pokolenie zjawię prawdę twoję w uściech mojich.
2.PS.PUŁAWSKIPsalm Dawid(!). (88:1) Miłosierdzia boża na wieki piać będę. (88:2) W pokolenie i w pokolenie wzjawię prawdę twoję w uściech moich.
3.WUJEK.1923(89:1) Wyrozumienia Ethana Esrahitskiego. (89:2) Miłosierdzia Pańskie na wieki wyśpiewywać będę: od narodu do narodu prawdę twoje usty memi opowiadać będę.
4.GDAŃSKA.1881Nauczający (złożony) od Etana Ezrahytczyka. (89:2) O miłosierdziach Pańskich na wieki śpiewać będę; od narodu do narodu opowiadać będę usty swemi prawdę twoję.
5.GDAŃSKA.2017Pieśń pouczający Etana Ezrachity. Będę śpiewać o miłosierdziu PANA na wieki, swymi ustami będę głosił twoją wierność przez wszystkie pokolenia.
6.PS.BYCZ.1854(89:1) Wiersz-nauczający Ejtana Ezrachity. (89:2) Dobrodziejstwa Pana, wiecznie będę-śpiéwał; od-rodu, do-rodu, będę-opowiadał prawdę-Twę, o-Panie! ustami-mojemi.
7.GÖTZE.1937(89:1) POUCZENIE. Etana, Ezrachity. (89:2) Dobrotliwości Pańskie będę wiecznie opiewał, od pokolenia do pokolenia oznajmiać będę prawdę Twoją ustami mojemi!
8.CYLKOW(89:1) Dumanie Ethana, Ezrachidy. (89:2) Łaski Boga wiecznie śpiewać będę, od pokolenia do pokolenia wygłaszać niezawodność Twoję usty mojemi.
9.KRUSZYŃSKI(89:1) Nauczający. Etana Ezrahity. (89:2) Miłosierdzie Pańskie na wieki wyśpiewywać będę; od pokolenia do pokolenia prawdę Twą ustami memi wysławiać będę.
10.ASZKENAZY (89:1) Ejtana Ezrachity - ku wyrozumieniu (śpiew). (89:2) Miłościwe łaski Jehowy ze względu na wieczność chcę pieśnią opiewać, pokoleniu pokoleń zwiastować wierność Twą moimi usty.
11.SZERUDA(89:1) Pieśń pouczająca Etana Ezrachity. (89:2) Będę opiewał zawsze dzieła łaski Pana, ustami swymi będę opowiadał przez pokolenia wierność Twoją.
12.TYSIĄCL.WYD1(88:1) Maskil. Etana Ezrachity. (88:2) Na wieki będę opiewał łaski Pana, ustami mymi będę głosił Twą wierność przez wszystkie pokolenia.
13.TYSIĄCL.WYD5(89:1) Pieśń pouczająca. Etana Ezrachity. (89:2) Na wieki będę opiewał łaski Pana, moimi ustami będę głosił Twą wierność przez wszystkie pokolenia,
14.BRYTYJKA(89:1) Pieśń pouczająca. Etana Ezrachity. (89:2) Będę opiewał zawsze dzieła łaski Pana! Ustami swymi będę głosił przez wszystkie pokolenia wierność twoją.
15.POZNAŃSKA(89:1) Pieśń pouczająca Etana Ezrachity. (89:2) Na wieki opiewać będę łaskawość Jahwe, po wszystkie czasy głosić będę ustami moimi wierność Twoją.
16.WARSZ.PRASKA(89:1) Pieśń pouczająca Etana Ezrachity. (89:2) Będę sławił na wieki Twe zbawcze dzieła, Panie, o Twej wierności będę mówił przez wszystkie pokolenia.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(89:1) Dumanie Ethana, Ezrachity. (89:2) Wiecznie będę śpiewał o łaskach WIEKUISTEGO, i moimi ustami ogłaszał Twoją prawdę od pokolenia do pokolenia.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(89:1) Pieśń pouczająca. Etana Ezrachity. (89:2) Będę wysławiał na wieki dzieła łaski PANA! Własnymi ustami będę głosił Twą wierność pokoleniom.