« Psal 89:9 Księga Psalmów 89:10 Psal 89:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(88:11) Ty uśmierzył jeś jako rannego pysznego, w ramieniu czci twojej rozproszył jeś nieprzyjaciele twoje.
2.PS.PUŁAWSKI(88:11) Ty jeś pokorzył jako rannego pysznego, w ramieniu mocy twej rozproszyłeś nieprzyjaciele twoje.
3.WUJEK.1923(89:11) Tyś poniżył pysznego, jako zranionego; mocą ramienia twego rozproszyłeś nieprzyjacioły twoje.
4.GDAŃSKA.1881(89:11) Tyś potawrł Egipt jako zranionego; mocą ramienia twego rozproszyłeś nieprzyjaciół twoich.
5.GDAŃSKA.2017Ty zmiażdżyłeś Rahaba jak rannego, mocą twego ramienia rozproszyłeś swoich wrogów.
6.PS.BYCZ.1854(89:11) Tyś upokorzył, jak-śmiertelnie-ranionego, Rahab; z-ramieniem potęgi-Twéj, rozprószyłeś nieprzyjaciół-Twoich.
7.GÖTZE.1937(89:11) Podeptałeś Rahab (Egipt) jak zabitego; silnem ramieniem Swojem rozproszyłeś wrogów Swoich.
8.CYLKOW(89:11) Tyś zdeptał niby poległego zuchwalca, ramieniem potęgi Twojéj rozproszyłeś wrogi Twoje.
9.KRUSZYŃSKI(89:11) Tyś potarł Rahab, jako zranionego. Mocą ramienia swego rozproszyłeś nieprzyjaciół swoich.
10.ASZKENAZY (89:11) Tyś pychą nadętego niby człeka powalonego poniżył potwora, mocą dłoni Twej rozprószyłeś Twe wrogi.
11.SZERUDA(89:11) Tyś zmiażdżył Rahab jak zabitego, mocnym ramieniem swoim rozprószyłeś nieprzyjaciół Twoich.
12.TYSIĄCL.WYD1(88:11) Tyś przebitego Rahaba podeptał, Twych wrogów rozproszyłeś swym możnym ramieniem.
13.TYSIĄCL.WYD5(89:11) Ty podeptałeś Rahaba jak padlinę, rozproszyłeś Twych wrogów możnym Twym ramieniem.
14.BRYTYJKA(89:11) Tyś zmiażdżył Rahaba ugodzonego śmiertelnie, Mocnym swym ramieniem rozproszyłeś nieprzyjaciół twoich.
15.POZNAŃSKA(89:11) To Ty skruszyłeś Rahaba przebitego razami, mocnym ramieniem rozproszyłeś swoich nieprzyjaciół.
16.WARSZ.PRASKA(89:11) Na wylot przeszyłeś Rahaba i podeptałeś, wszystkich Twoich wrogów starłeś mocnym ramieniem.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(89:11) Ty zdeptałeś zuchwalca, jako poległego; ramieniem Twojej potęgi rozproszyłeś Twych wrogów.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(89:11) Ty, jak niepysznego, zmiażdżyłeś potwora, Siłą swego ramienia rozproszyłeś wrogów.