« Psal 89:10 Księga Psalmów 89:11 Psal 89:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(88:12a) Twoja są niebiosa i twoja jest ziemia, okrąg ziemie i pełność jej ty jeś założył,
2.PS.PUŁAWSKI(88:12a) Twoja są niebiosa i twoja jest ziemia, okrąg ziemie i pełność jego tyś założył,
3.WUJEK.1923(89:12) Twojeć są niebiosa, i twoja téż jest ziemia: tyś ugruntował okrąg ziemie i napełnienie jéj.
4.GDAŃSKA.1881(89:12) Twojeć są niebiosa, twoja też i ziemia; okrąg świata i pełność jego tyś ugruntował.
5.GDAŃSKA.2017Twoje niebiosa, twoja też ziemia; ty ugruntowałeś świat i wszystko, co go napełnia.
6.PS.BYCZ.1854(89:12) Twojemi niebiosa, także Twoją, ziemia; świat, i-zapełnienié-jego, Ty, założyłeś-je.
7.GÖTZE.1937(89:12) Twoje są niebiosa i Twą jest ziemia, okrąg ziemi i co go napełnia; Tyś je ugruntował.
8.CYLKOW(89:12) Twojém niebo, również Twoją ziemia, świat i co go napełnia Tyś ustanowił.
9.KRUSZYŃSKI(89:12) Twoje są niebiosa, oraz Twoja jest ziemia - okrąg ziemski i pełność jego - Tyś je ugruntował.
10.ASZKENAZY (89:12) Tobie niebo, toż Tobie ziemia, - krąg świata i jego pełnię, Tyś je ugruntował.
11.SZERUDA(89:12) Twoje są niebiosa, i woja też ziemia: Tyś ugruntował świat i co go wypełnia.
12.TYSIĄCL.WYD1(88:12) Twoje jest niebo i Twoja jest ziemia; Tyś ugruntował krąg ziemski z tym, co go napełnia;
13.TYSIĄCL.WYD5(89:12) Twoje jest niebo i Twoja jest ziemia; Ty założyłeś świat wraz z tym, co go napełnia;
14.BRYTYJKA(89:12) Twoje są niebiosa, twoja też ziemia:Tyś ugruntował świat i to, co go wypełnia.
15.POZNAŃSKA(89:12) Twoimi są niebiosa, Twoją też jest ziemia; Tyś ugruntował okrąg ziemi i to, co go wypełnia.
16.WARSZ.PRASKA(89:12) Twoje jest niebo i Twoja jest ziemia, okrąg ziemi i wszystko, co na nim stworzyłeś.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(89:12) Twoimi są niebiosa, Twoją jest również ziemia; Ty ustanowiłeś świat i to, co go wypełnia.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(89:12) Twoje są niebiosa i Twoja jest ziemia: Ty stworzyłeś świat i to, co go wypełnia.