« Psal 89:13 Księga Psalmów 89:14 Psal 89:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(88:14b) sprawiedlność i sąd nagotowanie stolca twego, (88:15a) miłosierdzie a prawda przejdzieta oblicze twoje.
2.PS.PUŁAWSKI(88:14b) sprawiedlność i sąd nagotowanie stolca twego, (88:15a) miłosierdzie i prawda przejdzieta przed licem twoim.
3.WUJEK.1923(89:15) Sprawiedliwość i sąd przygotowanie stolice twojéj: miłosierdzie i prawda uprzedzą oblicze twoje.
4.GDAŃSKA.1881(89:15) Sprawiedliwość i sąd są gruntem stolicy twojej; miłosierdzie i prawda uprzedzają oblicze twoje.
5.GDAŃSKA.2017Sprawiedliwość i sąd są podstawą twego tronu, miłosierdzie i prawda idą przed twoim obliczem.
6.PS.BYCZ.1854(89:15) Sprawiedliwość, i-prawość, podstawą tronu-Twojego; dobroć, i-prawda, poprzédzają obliczé-Twojé.
7.GÖTZE.1937(89:15) Sprawiedliwość i prawo są fundamentem tronu Twego; łaska i prawda poprzedzają oblicze Twe.
8.CYLKOW(89:15) Sprawiedliwość i prawo podstawą tronu Twego, miłość i prawda poprzedzają oblicze Twoje.
9.KRUSZYŃSKI(89:15) Sprawiedliwość i sąd są podstawą tronu Twego, - miłosierdzie i prawda uprzedzają oblicze Twe.
10.ASZKENAZY (89:15) Sprawiedliwość i sąd sprawiedliwy podporą Twego tronu, łaska i prawda wyprzedzają Twe oblicze.
11.SZERUDA(89:15) Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu Twego, łaska i wierność idą przed Tobą.
12.TYSIĄCL.WYD1(88:15) Podstawą Twego tronu sprawiedliwość i prawo; przed Tobą kroczą łaska i wierność.
13.TYSIĄCL.WYD5(89:15) Podstawą Twego tronu sprawiedliwość i prawo; przed Tobą kroczą łaska i wierność.
14.BRYTYJKA(89:15) Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu twego, Łaska i wierność idą przed tobą.
15.POZNAŃSKA(89:15) Sprawiedliwość i prawo są podstawą Twego tronu, łaskawość i wierność kroczą przed Tobą.
16.WARSZ.PRASKA(89:15) Tron Twój się wspiera na prawie i sprawiedliwości, łaska i wierność kroczą przed Twym obliczem.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(89:15) Sprawiedliwość i sąd są podstawą Twojego tronu; Twoje oblicze poprzedzają: Miłosierdzie i prawda.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(89:15) Na sprawiedliwości i prawie opiera się Twój tron, Łaska oraz prawda znaczą Twą obecność.