« Psal 89:14 Księga Psalmów 89:15 Psal 89:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(88:15b) Błogosławiony lud, jenże umie śpiewanie. (88:16a) Gospodnie, w światłości oblicza twego chodzić będą
2.PS.PUŁAWSKI(88:15b) Błogosławiony lud, jenże umie śpiewanie. (88:16a) Boże, we światłości oblicza twego chodzić będą
3.WUJEK.1923(89:16) Błogosławiony lud, który umie wesołe śpiewanie: Panie, chodzić będą w jasności oblicza twego.
4.GDAŃSKA.1881(89:16) Błogosławiony lud, który zna dźwięk twój; Panie! w światłości oblicza twego chodzić będą.
5.GDAŃSKA.2017Błogosławiony lud, który zna okrzyk radości; będzie chodzić w świetle twego oblicza, PANIE.
6.PS.BYCZ.1854(89:16) Szczęśliwy, ten-lud, doznający powodu radosnego-krzyku; oni, o-Panie! za-jasnością oblicza-Twego, postępować-będą.
7.GÖTZE.1937(89:16) Szczęsny lud, który zna dźwięk trąby! Panie, w światłości oblicza Twego chodzę.
8.CYLKOW(89:16) Szczęsny lud, który zna głos surmy, Boże, w świetle oblicza Twojego postępują.
9.KRUSZYŃSKI(89:16) Błogosławiony naród, który zna głos Twój; Panie, w światłości oblicza Twego chodzić będą.
10.ASZKENAZY (89:16) Szczęśliw naród, który radosną zna pobudkę, w Twojem Jehowo jeśli kroczą świetle.
11.SZERUDA(89:16) Szczęśliwy lud, który zna okrzyk radości i chodzi w światłości Twojej, Panie.
12.TYSIĄCL.WYD1(88:16) Błogosławiony lud, co umie się radować. Chodzą, o Panie, w świetle Twego oblicza,
13.TYSIĄCL.WYD5(89:16) Szczęśliwy lud, co umie się radować, chodzi, o Panie, w świetle Twego oblicza.
14.BRYTYJKA(89:16) Błogosławiony lud, który umie się radować I chodzi w światłości oblicza twego, Panie.
15.POZNAŃSKA(89:16) Szczęśliwy lud, który zna okrzyki radości, który chodzi w światłości Twego oblicza, Jahwe!
16.WARSZ.PRASKA(89:16) Szczęśliwy lud, który umie się cieszyć. Tacy zawsze chodzą w świetle Twego oblicza.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(89:16) Szczęśliwy lud, który zna głos mocno brzmiący, WIEKUISTY, i postępuje w świetle Twojego oblicza.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(89:16) O, jak szczęśliwy jest lud, który wie, co to okrzyk radości! PANIE, będzie on chodził w świetle Twego oblicza,