« Psal 89:16 Księga Psalmów 89:17 Psal 89:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(88:17) Bo sława czci jich ty jeś i w lubości twojej powyszon będzie rog nasz,
2.PS.PUŁAWSKI(88:17) Bo sława mocy jich ty jeś i w lubości twojej powyszszon będzie rog ❬nasz❭,
3.WUJEK.1923(89:18) Albowiem ty jesteś chwała mocy ich: a w upodobaniu twojem wywyższy się róg nasz.
4.GDAŃSKA.1881(89:18) Boś ty jest chwałą mocy ich, a za wolą twoją wywyższy się róg nasz.
5.GDAŃSKA.2017Ty bowiem jesteś chwałą ich mocy i z twojej woli nasz róg będzie wzniesiony.
6.PS.BYCZ.1854(89:18) Boś chwałą siły-ich, Ty; a,-z-upodobaniem-Twojém, wywyższysz rogi-nasze.
7.GÖTZE.1937(89:18) Boś Ty jest chlubą siły ich; a przez łaskawość Twoją róg nasz będzie wywyższony.
8.CYLKOW(89:18) Bo ozdobą siły ich Ty, a łaską Twoją wywyższa się róg nasz.
9.KRUSZYŃSKI(89:18) Boś Ty jest chwałą mocy ich, i według woli Twej wywyższy się róg nasz.
10.ASZKENAZY (89:18) Bo Tyś chlubą ich mocy i w łasce Twej wywyższysz nasz róg.
11.SZERUDA(89:18) bo Ty jesteś chlubą mocy ich, a z łaski Twojej wznosi się nasz róg.
12.TYSIĄCL.WYD1(88:18) Boś Ty jest blaskiem ich potęgi, a Twoja przychylność moc naszą podnosi.
13.TYSIĄCL.WYD5(89:18) Bo Ty jesteś blaskiem ich potęgi, a Twoja przychylność moc naszą podnosi.
14.BRYTYJKA(89:18) Bo Ty jesteś blaskiem mocy ich, A z życzliwości twojej podnosi się siła nasza.
15.POZNAŃSKA(89:18) Ty bowiem jesteś blaskiem ich potęgi i z Twojej łaskawości rośnie nasza siła.
16.WARSZ.PRASKA(89:18) Bo Ty jesteś ich pięknem i mocą, dzięki Twojej dobroci wzrasta nasza siła.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(89:18) Bo Ty jesteś ozdobą ich siły i Twą łaską wywyższa się nasz róg.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(89:18) Tak, Ty jesteś ozdobą jego mocy - Dzięki Twej przychylności rośnie nasza potęga.