« Psal 89:18 Księga Psalmów 89:19 Psal 89:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(88:19) Tegdy mołwił jeś w widzeni świętym twojim i rzekł jeś: Położył jeśm pomoc w mocnem i powyszył jeśm wybrańca z luda mego.
2.PS.PUŁAWSKI(88:19) Tegdy mołwił jeś w widzeniu świętym twym i rzekł jeś: Położyłeśm pomoc w mocnym i powyszszyłeśm wybrańca z ludu mego.
3.WUJEK.1923(89:20) W on czas mówiłeś w widzeniu do świętych swoich i rzekłeś: Położyłem wspomożenie w mocnym, i wywyższyłem wybranego z ludu mojego.
4.GDAŃSKA.1881(89:20) W on czas mówiąc w widzeniu do świętego twego rzekłeś: Położyłem ratunek w ręku mocarza, wywyższyłem wybranego z ludu.
5.GDAŃSKA.2017Powiedziałeś wtedy w widzeniu do twego świętego: Udzieliłem pomocy mocarzowi, wywyższyłem wybranego z ludu.
6.PS.BYCZ.1854(89:20) Wówczas mówiłeś, w-widzeniu prorockiém, do-lubego-Twego: Położyłem pomoc, na bohatyra; wywyższyłem wybranego z-ludu.
7.GÖTZE.1937(89:20) Niegdyś mówiłeś w widzeniu do pobożnych Swoich i rzekłeś: "Przekazałem pomoc bohaterowi, wywyższyłem wybranego z narodu;
8.CYLKOW(89:20) Niegdy powiedziałeś w objawieniu do pobożnego Twojego i rzekłeś: udzieliłem mocy bohaterowi, wyniosłem młodzieńca z ludu.
9.KRUSZYŃSKI(89:20) Wtedy rzekłeś do świętego swego, mówiąc: "Złożyłem ratunek na mocarzu, wywyższyłem wybrańca z ludu.
10.ASZKENAZY (89:20) Wówczasto przemówiłeś we widzeniu do Twych miłościwych i rzekłeś: "Dobrałem pomoc, godną mocarza, wyniosłem z ludu wybrańca.
11.SZERUDA(89:20) Niegdyś rzekłeś w widzeniu do swoich wiernych mówiąc: Ukoronowałem bohatera, wywyższyłem wybrańca ludu;
12.TYSIĄCL.WYD1(88:20) Mówiłeś niegdyś w widzeniu do świętych Twoich i rzekłeś: «Włożyłem mocarzowi koronę; wyniosłem wybrańca z ludu.
13.TYSIĄCL.WYD5(89:20) Mówiłeś niegdyś w widzeniu do świętych Twoich i powiedziałeś: Włożyłem na głowę mocarza koronę; wyniosłem wybrańca z ludu.
14.BRYTYJKA(89:20) Niegdyś rzekłeś w widzeniu do wiernych swoichI powiedziałeś: Wzbudziłem bohatera ku pomocy, Wywyższyłem wybrańca z ludu;
15.POZNAŃSKA(89:20) Oznajmiłeś ongiś w widzeniu swoim wiernym i rzekłeś im: "Włożyłem koronę bohaterowi, wywyższyłem wybranego spośród ludu.
16.WARSZ.PRASKA(89:20) Do Twoich świętych powiedziałeś w widzeniu: Ukoronowałem jednego z wojowników, męża spośród ludu wyniosłem wysoko.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(89:20) Niegdyś, mówiąc w objawieniu, powiedziałeś do Swego pobożnego: Udzieliłem mocy bohaterowi, wyniosłem młodzieńca z ludu.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(89:20) Kiedyś oddanym Tobie powiedziałeś w widzeniu: Postawiłem chłopca ponad bohaterem, Wywyższyłem wybranego z ludu;