« Psal 89:1 Księga Psalmów 89:2 Psal 89:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(88:3) Bo rzekł jeś: Na wieki miłosierdzie założono będzie w niebiesiech, nagotowana będzie prawda twoja w nich.
2.PS.PUŁAWSKI(88:3) Bo jeś rzekł: ❬Na wieki❭ miłosierdzie wsprawiono będzie w niebiesiech, nagotowana będzie prawda twoja w nich.
3.WUJEK.1923(89:3) Albowiemeś mówił: Miłosierdzie wieczne zbudowane będzie na niebiesiech; prawda twoja będzie w nich zgotowana.
4.GDAŃSKA.1881(89:3) Rzekłem bowiem: Miłosierdzie na wieki budowane będzie; na niebiosach utwierdziłeś prawdę twoję, o którejś rzekł:
5.GDAŃSKA.2017Powiedziałem bowiem: Miłosierdzie będzie budowane na wieki, na niebiosach utwierdziłeś swoją wierność.
6.PS.BYCZ.1854(89:3) Bom rzekł: Wiekuiście łaska budowaną-będzie; niebiosa, Ty-ustaliłeś, a, prawdę-Twę, w-nich, mówiąc:
7.GÖTZE.1937(89:3) Bo rzekłem; "Na wieki dobroć zbudowana będzie"; w niebiesiech, w nich utwierdzisz wierność Swoją!
8.CYLKOW(89:3) Zaprawdę rzekłem: na wieki łaska Twoja ustalona, w niebiosach utwierdziłeś niezawodność Twoję.
9.KRUSZYŃSKI(89:3) Albowiem rzekłem: Na wieki miłosierdzie budowane będzie; niebiosa utrwaliły prawdę twoją w nich.
10.ASZKENAZY (89:3) Bo sądzę, że świat miłościwą łaską będzie zbudowany, niebiosa zgotuje Twoja w nich wierność.
11.SZERUDA(89:3) Rzekłeś bowiem: Łaska trwać będzie na wieki. Jak niebiosa utwierdziłeś wierność swoją:
12.TYSIĄCL.WYD1(88:3) Albowiem rzekłeś: «Na wieki ugruntowana jest łaska», wierność Twoją utrwaliłeś w niebiosach.
13.TYSIĄCL.WYD5(89:3) albowiem powiedziałem: Na wieki zostanie ugruntowana łaska, utrwalona Twoja wierność jak niebiosa.
14.BRYTYJKA(89:3) Rzekłeś bowiem: Łaska trwać będzie na wieki. Jak niebiosa utwierdziłeś wierność swoją.
15.POZNAŃSKA(89:3) Rzekłeś bowiem: "Na wieki ustanowiona jest łaskawość moja, a wierność moja utwierdzona jest w niebiosach.
16.WARSZ.PRASKA(89:3) Wyznaję, że dobroć Twoja będzie trwać na wieki, Twoja wierność ma swe fundamenty w niebie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(89:3) Zaprawdę powiedziałem: Twoja łaska jest ustalona na wieki; utwierdziłeś Twą niezawodność w niebiosach.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(89:3) Bo stwierdziłem: Twoja łaska trwać będzie na wieki, Twoja wierność jest pewna jak niebiosa!