« Psal 89:19 Księga Psalmów 89:20 Psal 89:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(88:20) Nalazł jeśm Dawida sługę mego, olejem świętym mojim pomazał jeśm ji.
2.PS.PUŁAWSKI(88:20) Nalazłeśm Dawida sługę mego, olejem świętym moim pomazał jeśm ji.
3.WUJEK.1923(89:21) Nalazłem Dawida, sługę mego: pomazałem go olejkiem świętym moim.
4.GDAŃSKA.1881(89:21) Znalazłem Dawida, sługę mego; olejkiem świętym moim pomazałem go.
5.GDAŃSKA.2017Znalazłem Dawida, mego sługę, namaściłem go swoim świętym olejem.
6.PS.BYCZ.1854(89:21) Znalazłem Dawida, sługę-mojego; z-olejem Świętości-méj, namaściłem-go.
7.GÖTZE.1937(89:21) Znalazłem Dawida, sługę Mego, olejkiem Moim świętym namaściłem go.
8.CYLKOW(89:21) Znalazłem Dawida sługę Mojego, olejem Moim świętym pomazałem go.
9.KRUSZYŃSKI(89:21) Znalazłem Dawida, sługę mego; olejem świętym namaściłem go.
10.ASZKENAZY (89:21) Znalazłem Dawida, sługę Mego, olejem świętości Mej go namaściłem.
11.SZERUDA(89:21) znalazłem Dawida, sługę swego, pomazałem go Moim olejkiem świętym:
12.TYSIĄCL.WYD1(88:21) Znalazłem Dawida, sługę mojego, namaściłem go świętym olejem moim,
13.TYSIĄCL.WYD5(89:21) Znalazłem Dawida, sługę mojego, namaściłem go świętym olejem moim,
14.BRYTYJKA(89:21) Znalazłem Dawida, sługę mego, Namaściłem go świętym olejem moim,
15.POZNAŃSKA(89:21) Znalazłem Dawida, sługę mego, moim świętym olejem namaściłem go.
16.WARSZ.PRASKA(89:21) Znalazłem sługę mego, Dawida, i namaściłem go moim świętym olejem.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(89:21) Znalazłem Mojego sługę Dawida; przez olej namaściłem go Mym pomazaniem.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(89:21) Znalazłem mego sługę Dawida I namaściłem go mym świętym olejem.