« Psal 89:23 Księga Psalmów 89:24 Psal 89:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(88:24) A prawda moja i miłosierdzie moje s nim, a w imieniu mojem powyszon będzie rog jego.
2.PS.PUŁAWSKI(88:24) A prawda moja i miłosierdzie moje s nim, a w imię moje powyszszon będzie rog jego.
3.WUJEK.1923(89:25) A prawda moja, i miłosierdzie moje z nim: a w imię moje róg jego będzie podwyższony.
4.GDAŃSKA.1881(89:25) Nadto prawda moja i miłosierdzie moje z nim będzie, a w imieniu mojem wywyższony będzie róg jego.
5.GDAŃSKA.2017Ponadto moja prawda i miłosierdzie będą z nim, a w moim imieniu jego róg będzie wzniesiony.
6.PS.BYCZ.1854(89:25) Więc-stałość-moja, i-łaska-moja, będą z-nim; a,-w-Imieniu-mojém, będzie-wywyższon róg-jego.
7.GÖTZE.1937(89:25) Ale z nim będzie prawda Moja i dobroć Moja, a przez imię Moje będzie wywyższony róg jego.
8.CYLKOW(89:25) A rzetelność i łaska Moja przy nim, a przez imię Moje wywyższy się róg jego.
9.KRUSZYŃSKI(89:25) A prawda moja i miłosierdzie moje z nim, i w imieniu mojem będzie podwyższony róg jego.
10.ASZKENAZY (89:25) A wierność Ma i łaska Moja z nim i w Mojem imieniu wywyższon będzie róg jego.
11.SZERUDA(89:25) Wierność Moja i łaska będzie z nim i dzięki imieniu Memu podniesie się róg jego.
12.TYSIĄCL.WYD1(88:25) Z nim moja wierność i łaska; w moim imieniu moc jego się wzniesie.
13.TYSIĄCL.WYD5(89:25) Z nim moja wierność i łaska; i w moje imię moc jego się wzniesie.
14.BRYTYJKA(89:25) Wierność moja i łaska będzie z nimI przez imię moje podniesie się siła jego.
15.POZNAŃSKA(89:25) Wierność i łaska moja będzie z nim, a dzięki Imieniu memu wzrośnie jego potęga.
16.WARSZ.PRASKA(89:25) Moja wierność i łaska wszędzie za nim pójdą, a on w Imię moje podniesie swą głowę.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(89:25) Także przy nim Ma prawda i łaska; przez Moje Imię wywyższy się jego róg.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(89:25) Moja wierność i łaska będą mu towarzyszyć I w moim imieniu odniesie on zwycięstwo.