« Psal 89:24 Księga Psalmów 89:25 Psal 89:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(88:25) I położę w morzu rękę jego a w rzekach prawicę jego.
2.PS.PUŁAWSKI(88:25) I położę w morzu rękę jego a w rzekach prawicę jego.
3.WUJEK.1923(89:26) I postawię na morzu rękę jego, i na rzekach prawicę jego.
4.GDAŃSKA.1881(89:26) I położę na morzu rękę jego i na rzekach prawicę jego.
5.GDAŃSKA.2017I położę na morzu jego rękę i na rzekach jego prawicę.
6.PS.BYCZ.1854(89:26) Nadto,-położę, na-morzé, rękę-jego; a,-na-rzéki, prawicę-onegoż.
7.GÖTZE.1937(89:26) I położę rękę jego na morze, a na rzekach — prawicę jego.
8.CYLKOW(89:26) I położę na morze rękę jego, a na rzeki prawicę jego.
9.KRUSZYŃSKI(89:26) I położę na morzu rękę jego, a na rzekach jego prawicę.
10.ASZKENAZY (89:26) Dam rękę jego nad morze i między strumienie jego prawicę.
11.SZERUDA(89:26) I położę na morzu rękę jego, a prawicę jego na rzekach.
12.TYSIĄCL.WYD1(88:26) I rękę jego wyciągnę nad morzem, a prawicę jego ponad rzekami.
13.TYSIĄCL.WYD5(89:26) I rękę jego wyciągnę na morze, a prawicę jego na rzeki.
14.BRYTYJKA(89:26) Położę na morzu rękę jego, A prawicę jego na rzekach.
15.POZNAŃSKA(89:26) Położę rękę jego na morzu a jego prawicę na rzekach.
16.WARSZ.PRASKA(89:26) Ponad morza wyciągnę jego rękę, a jego prawica będzie nad rzekami.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(89:26) Położę na morze jego rękę, a jego prawicę na rzeki.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(89:26) Jego rękę położę na morzu, Jego prawą dłoń - nad rzekami.