« Psal 89:25 Księga Psalmów 89:26 Psal 89:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(88:26) On wezwał mie: Ociec moj jeś ty, Bog moj i przyjemca zbawienia mego,
2.PS.PUŁAWSKI(88:26) On wezwał mie: Ociec moj jeś ty, Bog moj i przyjemca zbawienia mego,
3.WUJEK.1923(89:27) On mię będzie wzywał: Ojcem moim jesteś ty, Bogiem moim, i obrońcą zbawienia mego.
4.GDAŃSKA.1881(89:27) On wołając rzecze: Tyś ojciec mój, Bóg mój, i skała zbawienia mego,
5.GDAŃSKA.2017On zawoła: Ty jesteś moim ojcem, moim Bogiem i skałą mego zbawienia.
6.PS.BYCZ.1854(89:27) On będzie-wzywał-mię, mówiąc: Ojcem-eś-moim; Tyś Bogiem-moim, i-Skałą zbawienia-mojego.
7.GÖTZE.1937(89:27) On będzie wolał do Mnie: Tyś jest ojcem moim, Bogiem moim i opoką zbawienia mego.
8.CYLKOW(89:27) On zwać Mnie będzie: Tyś ojciec mój, Pan mój i opoka pomocy mojéj.
9.KRUSZYŃSKI(89:27) On będzie wołał do mnie; Ojcem moim Ty jesteś - Bogiem moim i skałą zbawienia mego.
10.ASZKENAZY (89:27) Ou wołać mnie będzie: "Ojcze mój, Tyś mą wszechmocą i opoką mojego wybawienia".
11.SZERUDA(89:27) On wzywać Mnie będzie: Tyś Ojcem moim, Bogiem moim i opoką zbawienia mego.
12.TYSIĄCL.WYD1(88:27) On będzie wołał do mnie: "Tyś jest Ojcem moim, Bogiem mym i opoką mojego zbawienia".
13.TYSIĄCL.WYD5(89:27) On będzie wołał do Mnie: Ty jesteś moim Ojcem, Bogiem moim i opoką mego ocalenia.
14.BRYTYJKA(89:27) On wzywać mnie będzie: Tyś Ojcem moim, Bogiem moim i skalą zbawienia mego.
15.POZNAŃSKA(89:27) Będzie wołał do mnie: "Tyś Ojcem moim, Bogiem moim i opoką zbawienia mego".
16.WARSZ.PRASKA(89:27) On do mnie zawoła: Ojcem moim jesteś, moim Bogiem i Opoką mojego zbawienia.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(89:27) On Mnie będzie nazywać: Tyś mój Ojciec, mój Bóg i Opoka mojego zbawienia.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(89:27) On będzie do mnie mówił: Ty jesteś mym Ojcem, Moim Bogiem i opoką mojego zbawienia.