« Psal 89:27 Księga Psalmów 89:28 Psal 89:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(88:28) Na wieki schowam jemu miłosierdzie moje a obrząd moj wierny jemu.
2.PS.PUŁAWSKI(88:28) Na wieki zachowam jemu miłosierdzie moje a obrząd moj wierny jemu.
3.WUJEK.1923(89:29) Zachowam mu na wieki miłosierdzie moje, i Testament mój wierny jemu.
4.GDAŃSKA.1881(89:29) Na wieki mu zachowam miłosierdzie moje, a przymierze moje stałe będzie przy nim.
5.GDAŃSKA.2017Na wieki zachowam dla niego swoje miłosierdzie, a moje przymierze z nim będzie trwałe.
6.PS.BYCZ.1854(89:29) Na-wieki zachowam dlań łaskę-moję; i,-przymiérzé-mé, będzie-zapewnioné mu.
7.GÖTZE.1937(89:29) Na wieki zachowam mu dobroć Swoją, a przymierze Moje będzie dla niego pewne.
8.CYLKOW(89:29) Na wieki zachowam mu łaskę Moję, a przymierze Moje wierném mu zostanie.
9.KRUSZYŃSKI(89:29) Na wieki zachowam dlań miłosierdzie moje a przymierze moje wierne dla niego.
10.ASZKENAZY (89:29) Na wieki zachowam mu łaskę Moją a przymierze Me jest mu uwierzytelnione.
11.SZERUDA(89:29) Na wieki zachowam mu łaskę swoją, a Moje przymierze z nim będzie niezłomne.
12.TYSIĄCL.WYD1(88:29) Zachowam dla niego łaskawość na wieki i trwałe będzie moje z nim przymierze.
13.TYSIĄCL.WYD5(89:29) Zachowam dla niego łaskawość swą na wieki i wierne będzie moje z nim przymierze.
14.BRYTYJKA(89:29) Na wieki zachowam dla niego łaskę swoją, A przymierze moje z nim nie wzruszy się.
15.POZNAŃSKA(89:29) Na wieki zachowam dla niego łaskę moją, a przymierze moje z nim trwać będzie niewzruszone.
16.WARSZ.PRASKA(89:29) I zachowam dla niego łaskawość na wieki, zawsze trwać będzie moje z nim Przymierze.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(89:29) Moją łaskę zachowam mu na wieki i będzie mu wierne Me przymierze.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(89:29) Zawsze będzie cieszył się mą łaską, A moje przymierze z nim będzie niewzruszone.